Wyniki rekrutacji

Informujemy, iż ze względu na niedostateczną liczbę chętnych, została podjęta decyzję o nieutworzeniu studiów stacjonarnych na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna