Wyniki rekrutacji

 

 

Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji:  

 

I etap: 10 sierpnia 2017  godz. 14.00 (komunikat 1, komunikat 2)

II etap: 18 września 2017  godz. 14.00

III etap (uzupełniający): 27 września 2017  godz.14.00

 

 

Spotkanie kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów:  

 

29 września 2017 o godzinie 11.00 w sali 110

budynek nr 3 (Wydział Przyrodniczo-Techniczny)

 

 

 

 WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 

 

 

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW KIERUNKÓW:

- dietetyka – studia licencjackie stacjonarne

- fizjoterapia – jednolite studia magisterskie stacjonarne

- pielęgniarstwo – studia magisterskie niestacjonarne

 

Lista osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych na kierunek fizjoterapia, jednolite studia magisterskie >>>

Lista osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek dietetyka >>>

Lista osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo >>>

 

II ETAP REKRUTACJI ROZPOCZĘTY!!!

 

II etap: od 10 sierpnia do 15 września 2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

II etap1- 18 września 2017 r. godz. 14.001 WAŻNE!

Wpisanie na listę kandydatów następuje po dokonaniu rejestracji on-line i złożeniu kompletu dokumentów w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego (budynek nr 3, pokój nr 5).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW KIERUNKÓW:

- dietetyka – studia licencjackie niestacjonarne

- edukacja techniczno-informatyczna – studia inżynierskie stacjonarne

- pielęgniarstwo – studia licencjackie stacjonarne

- pielęgniarstwo – studia magisterskie stacjonarne

- wychowanie fizyczne – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

 

I ETAP REKRUTACJI ZAKOŃCZONY!!!

 

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego  pozytywnie opiniuje wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, jako kandydatów na wyżej wymienione kierunki studiów.

 

II ETAP REKRUTACJI ROZPOCZĘTY!!!

 

II etap: od 10 sierpnia do 15 września 2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

II etap1- 18 września 2017 r. godz. 14.001 WAŻNE!

Wpisanie na listę kandydatów następuje po dokonaniu rejestracji on-line i złożeniu kompletu dokumentów w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego (budynek nr 3, pokój nr 5).