Wymagane dokumenty

 

 

Kandydaci na studia w wyznaczonym terminie składają w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego następujące dokumenty: 

  • Podanie o przyjęcie na studia (druk do wcześniejszego pobrania przy elektronicznej rejestracji ( UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox ) (do pobrania TUTAJ)). 
  • Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz jego kserokopię
  • 2 kolorowe fotografie o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych .
  • Czytelna kserokopia dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego, oryginał dowodu do wglądu.
  • Oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej:

BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976


Dopisek: Nazwa kierunku studiów
w kwocie 85zł.
  • Kandydaci na studia na kierunek wychowanie fizyczne dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku oraz oświadczenie o umiejętności pływania.
  • Kandydaci na studia na kierunek fizjoterapia dołączają oświadczenie o umiejętności pływania.
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, mając na uwadze zakres i sposób wykorzystania punktów ECTS

 

 

W trakcie rekrutacji elektronicznej wymagane jest zdjęcie w formie elektronicznej na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Zdjęcie musi być kolorowe, jak również powinno być aktualne i zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zdjęcie powinno być w formacie JPEG, a stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4.
Wymiary zdjęcia to: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli.
Preferowana rozdzielczość to 300 dpi.
Jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB.

 

UWAGA!!! W/w dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego