Wymagane dokumenty

SPIS TREŚCI

Wymagane dokumenty na studia I stopnia (dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne)

Wymagane dokumenty na studia jednolite magisterskie (fizjoterapia)

Wymagane dokumenty na studia magisterskie (pielęgniarstwo)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wymagane dokumenty dla kandydatów na

studia I stopnia (studia licencjackie/inżynierskie)

kierunków: dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne

 

 

 

Kandydaci w wyznaczonym terminie składają osobiście w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego następujące dokumenty:  

1) Podanie o przyjęcie na studia (druk do wcześniejszego pobrania przy elektronicznej rejestracji (UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox) (do pobrania TUTAJ)).

2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz jego kserokopię.

3) Dwie kolorowe fotografie o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4) Czytelna kserokopia dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego, oryginał dowodu do wglądu.

5) Oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej:


BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976


Dopisek: Nazwa kierunku studiów
w kwocie 85zł.
  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagane dokumenty dla kandydatów na

jednolite studia magisterskie kierunku fizjoterapia*

* po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - informacja zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni
 
 
Kandydaci w wyznaczonym terminie składają osobiście w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego następujące dokumenty:
 
1) Podanie o przyjęcie na studia (druk do wcześniejszego pobrania przy elektronicznej rejestracji)

UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz jego kserokopię.

3) Jedna kolorowa fotografia o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4) Czytelne ksero ważnego dowodu osobistego lub paszportu (dwukrotnie powiększonego), oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

5) Oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia dokonanej na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Numer konta: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra; 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
tytuł wpłaty: fizjoterapia
kwota: 85zł

6) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia.

 

  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagane dokumenty dla kandydatów na

studia II stopnia kierunku pielęgniarstwo

 

Kandydaci w wyznaczonym terminie składają osobiście w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego następujące dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy na formularzu KPSW,

2) jedną fotografię przyklejoną na kwestionariuszu osobowym zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

3) świadectwo dojrzałości (kserokopię i oryginał do wglądu) wydane przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

4) dyplom wraz z suplementem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,

5) oryginał potwierdzenia opłaty osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 00000005 1400 5976,

6) kserokopię dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego.

 

  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W trakcie rekrutacji elektronicznej wymagane jest zdjęcie w formie elektronicznej na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

 

 

 

Zdjęcie powinno być kolorowe, jak również powinno być aktualne i zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zdjęcie winno być w formacie JPEG, a stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4.
Wymiary zdjęcia to: 236 (szerokość) x 295 (wysokość) pikseli.
Preferowana rozdzielczość to 300 dpi.
Jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB.

 

UWAGA!!!

W/w dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego