Wymagane dokumenty

 

UWAGA!!!

Niżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w      Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

 

SPIS TREŚCI

Wymagane dokumenty na studia I stopnia (dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne)

Wymagane dokumenty na studia jednolite magisterskie (fizjoterapia)

Wymagane dokumenty na studia magisterskie (pielęgniarstwo)

Dodatkowa informacja dotycząca rekrutacji elektronicznej

Przed rejestracją zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym tutaj >>>

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wymagane dokumenty dla kandydatów na

studia I stopnia (studia licencjackie/inżynierskie)

kierunków: dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne

 

 

 

Kandydaci w wyznaczonym terminie składają osobiście w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego następujące dokumenty:  

1) Podanie o przyjęcie na studia (druk do wcześniejszego pobrania przy elektronicznej rejestracji)

UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox (do pobrania TUTAJ).

2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz jego kserokopię.

3) Jedna kolorowa fotografia przyklejona na kwestionariuszu osobowym o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4) Dowód osobisty do wglądu.

5) Oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia dokonanej na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

 

Numer konta: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra; 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
tytuł wpłaty: w tym polu wpisać należy nazwę kierunku studiów
kwota: 85zł


 

  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

KRYTERIA PRZYJĘĆ <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagane dokumenty dla kandydatów na

jednolite studia magisterskie kierunku fizjoterapia

 
 
 
Kandydaci w wyznaczonym terminie składają osobiście w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego następujące dokumenty:
 

1) Podanie o przyjęcie na studia (druk do wcześniejszego pobrania przy elektronicznej rejestracji)

UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox (do pobrania TUTAJ).

2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz jego kserokopię.

3) Jedna kolorowa fotografia przyklejona na kwestionariuszu osobowym o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4) Dowód osobisty do wglądu,

5) Oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia dokonanej na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Numer konta: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra; 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
tytuł wpłaty: fizjoterapia
kwota: 85zł

6) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia.

Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat). Badania można również wykonać BEZPŁATNIE  w placówkach, które mają podpisane umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy (w ramach przyznawanych przychodnim limitów).

Wykaz placówek, w których zarekrutowany kandydat może wykonać bezpłatne badania lekarskie znajduje się pod linkiem:

http://dwomp.pl/pliki/Wykaz_placowek_badajacych_uczniow.pdf <<<

Źródło: http://www.dwomp.pl/ <<<

 

  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagane dokumenty dla kandydatów na

studia II stopnia kierunku pielęgniarstwo

 

Kandydaci w wyznaczonym terminie składają osobiście w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego następujące dokumenty:
 

1) Podanie o przyjęcie na studia (druk do wcześniejszego pobrania przy elektronicznej rejestracji)

UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox (do pobrania TUTAJ).

2) jedną fotografię przyklejoną na kwestionariuszu osobowym zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

3) świadectwo dojrzałości (kserokopię i oryginał do wglądu) wydane przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

4) dyplom wraz z suplementem (kserokopia i oryginał do wglądu) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,

5) Oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia dokonanej na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Numer konta: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra; 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
tytuł wpłaty: pielęgniarstwo II stopień
kwota: 85zł

6) Dowód osobisty do wglądu.

 

  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

KRYTERIA PRZYJĘĆ <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W trakcie rekrutacji elektronicznej wymagane jest zdjęcie w formie elektronicznej na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

 

 

 

Zdjęcie powinno być kolorowe, jak również powinno być aktualne i zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zdjęcie winno być w formacie JPEG, a stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4.
Wymiary zdjęcia to: 236 (szerokość) x 295 (wysokość) pikseli.
Preferowana rozdzielczość to 300 dpi.
Jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB.

Jeżeli posiadasz już fotografię cyfrową, ale nie potrafisz, lub nie posiadasz oprogramowania, do przystosowania jej do wymogów cyfrowego zdjęcia legitymacyjnego, poniższe linki ułatwią Ci dostęp do darmowego oprogramowania.

Zamieszczone filmy są obrazową instrukcją ułatwiającą przygotowanie zdjęcia.

Program Photoscape <pobierz tutaj> Instrukcja video <zobacz tutaj>

Program Gimp <pobierz tutaj> Instrukcja wideo <zobacz tutaj>

 

UWAGA!!!

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego