Wykładowcy kierunku Wychowanie fizyczne

mgr Bartusiak Antoni gimnastyka
dr Błachno Andrzej historia kultury fizycznej, turystyka i rekreacja, olimpizm
mgr Błachno Izabella organizacja i prawo oświatowe
dr Bakońska Ewa biochemia , edukacja zdrowotna
dr Dżygóra Wiktor rozwój psychofizyczny dzieci i mołdzieży biologia
dr Falkenberg Jacek pływanie, obóz letni, narciarstwo zjazdowe
dr Fortuna Małgorzata fizjologia, fizjologia wysiłku
mgr Jakub Kulesza  zabawy i gry ruchowe
mgr Harapin Leszek piłka noźna
prof. dr hab. Ignasiak Zofia anatomia
dr n. med. Jaworska-Pełczyńska Marzena medycyna wychowania fizycznego
dr Jonak Tomasz lekka atletyka
prof. dr hab. Kleszczyńska Halina biologia
mgr Lara Wojciech piłka siatkowa, narciarstwo zjazdowe
mgr Nyc Małgorzata ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej, metodyka postępowania korekcyjnego
dr hab. Ostrowska Boźena ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej
dr Palczewska Wioletta pierwsza pomoc przedmedyczna
dr Piepiora Paweł sporty walki
dr hab. Pietraszewska Jadwiga antropologia
dr Pietraszewski Bogdan biomechanika
mgr Rybarczyk-Rokita Małgorzata gimnastyka
dr hab. Jarosław Fugiel antropomotoryka
dr Supińska Urszula metodyka wychowania fizycznego