Wykładowcy Dietetyka

 
WYKŁADOWCY ZAKŁADU DIETETYKI
dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof.
Biochemia żywności.
Chemia żywności.
Mikrobiologia ogólna i żywności.
Metodologia badań naukowych.
wyślij e-mail - dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof.
dr Ewa Bakońska-Pacoń
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej stanu odżywienia.
Fizjologia człowieka.
Biochemia ogólna.
wyślij e-mail - dr Ewa Bakońska-Pacoń
dr Wiktor Dżygóra
Genetyka.
Parazytologia.
Biologia medyczna.
Żywność prozdrowotna/ Rośliny lecznicze w dietoterapii.
Żywienia poza i dojelitowe/ Żywność genetycznie zmodyfikowana.
wyślij e-mail - dr Wiktor Dżygóra
dr inż. Karolina Semeriak-Siecla
Żywienie człowieka.
Technologia żywności i potraw z towaroznawstwem.
Analiza i ocena jakości żywności.
Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej.
Dietetyka pediatryczna.
Seminarium licencjackie.
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności.
Żywienie osób aktywnych fizycznie/ Żywienie osób starszych.
wyślij e-mail - dr inż Karolina Semeriak-Siecla
dr Anna Staszewska
Ekologia i ochrona środowiska/Zagrożenia ekologiczne.
Podstawy chemii.
wyślij e-mail - dr Anna Staszewska
mgr Paulina Dobrowolska Dietetyka kliniczna. wyślij e-mail - mgr Paulina Dobrowolska
mgr inż. Beata Lewandowska
Organizacja pracy na stanowisku dietetyka.
Dietetyka kliniczna.
Dietetyka pediatryczna.
Edukacja żywieniowa.
Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej.
Profilaktyka zaburzeń odżywiania u młodzieży.
Dietetyka pediatryczna.
Seminarium licencjackie.
Zdrowie publiczne/Profilaktyka zaburzeń odżywiania u młodzieży.
Postępowanie dietetyczne w okresie chemio - radioterapii/Leczenie żywieniowe w opiece paliatywnej.
Podstawy psychodietetyki/Psychologia kliniczna.
wyślij e-mail - mgr inż. Beata Lewandowska
mgr inż. Renata Rachwał
Technologia żywności i potraw z towaroznawstwem.
Pracownia żywienia i dietetyki.
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności.
Kuchnie świata/Diety niekonwencjonalne.
wyślij e-mail - mgr inż. Renata Rachwał
mgr inż. Krystyna Żak
Wyposażenie techniczne.
Pracownia żywienia i dietetyki.
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe/Organizacja żywienia zbiorowego.
Kuchnie świata/Diety niekonwencjonalne.
wyślij e-mail - mgr inż. Krystyna Żak

 

WYKŁADOWCY Z POZOSTAŁYCH ZAKŁADÓW WPT i WNHiS
prof. dr hab. Zofia Ignasiak
Anatomia człowieka.
wyślij e-mail - prof. dr hab. Zofia Ignasiak
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
Promocja zdrowia.
wyślij e-mail - prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz Podstawy endokrynologii/Choroby metaboliczne.
wyślij e-mail - prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
prof dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska Choroby cywilizacyjne/Prewencja chorób sercowo-naczyniowych.
wyślij e-mail - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska
prof dr hab. n. med. Rajmund Adamiec Patologia ogólna.
wyślij e-mail - prof dr hab. n. med. Rajmund Adamiec
dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. Podstawy przedsiębiorczości/ Podstawy marketingu.
wyślij e-mail - dr hab. Katarzyna Szalonka, prof.
dr Zygmunt Bobowski
 Podstawy statystyki/Podstawy biostatystyki.
wyślij e-mail - dr Zygmunt Bobowski
dr Małgorzata Fortuna
Fizjologia wysiłku fizycznego/ Podstawy geriatrii.
Fizjologia człowieka
wyślij e-mail - dr Małgorzata Fortuna
dr n. med. Marzena Jaworska-Pełczyńska
Kliniczny zarys schorzeń.
Podstawy immunologii/ Alergie pokarmowe.
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością.
wyślij e-mail - dr n. med. Jaworska-Pełczyńska Marzena
dr n. med. Leszek Malkiewicz
Kliniczny zarys schorzeń
wyślij e-mail - dr n. med. Leszek Malkiewicz
dr n. med. Wioletta Palczewska
Kwalifikowana pierwsza pomoc. wyślij e-mail - dr n. med. Palczewska Wioleta
dr n. med. Jolanta Pietras Zakażenia szpitalne/Promocja zdrowia psychicznego wyślij e-mail - dr n. med. Jolanta Pietras
mgr Tomasz Cel Język niemiecki. wyślij e-mail - mgr Tomasz Cel

mgr Joanna Dudek

Podstawy pielęgnowania dorosłego i dziecka wyślij e-mail - mgr Joanna Dudek
mgr Weronika Grobelska Język hiszpański. wyślij e-mail - mgr Weronika Grobelska
mgr Marta Mędrak Język angielski. wyślij e-mail - mgr Marta Mędrak
mgr Małgorzata Nyc Wychowanie fizyczne- Gry i zabawy w wodzie z elementami pływania/Nauka i doskonalenie pływania. wyślij e-mail - mgr Małgorzata Nyc
mgr Wojciech Pieńkowski Język niemiecki. wyślij e-mail - mgr Wojciech Pieńkowski
mgr Monika Stanaszek Wychowanie fizyczne - ogólnorozwojowe/fitness. wyślij e-mail - mgr Monika Stanaszek