WŁADZE I KIEROWNICY

Dziekan

  • dr n. med. Wioletta Palczewska

Prodziekan

  • dr Monika Sobolak

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

  • dr Dorota Cichoń

Kierownik Zakładu Pielęgniarskiego

  • mgr Teresa Gola

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego

  • dr Jacek Falkenberg

Kierownik Zakładu Dietetyki

  • mgr Joanna Dudek

Kierownik Zakładu Edukacji Techniczno-Informatycznej

  • dr Beata Laszkiewicz