Warsztat 2 - 22-23.04.2017

WARSZTAT DRUGI

 
Miejsce realizacji warsztatu: Pensjonat Lider ul. Cicha 4, 58-580 Szklarska Poręba
Termin: 22-23 kwietnia 2017 (sobota, niedziela)
Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej: dr Izabela Wróblewska
Opiekun ze strony polskiej: mgr Maria Bąk
 
 22-23 kwietnia 2017 roku odbył się drugi z pięciu warsztatów organizowanych w ramach czesko-polskiego projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych.  
 
Zasadniczym celem warsztatów było wypisanie w punktach, na podstawie przygotowanych wcześniej materiałów, różnic i podobieństw systemów opieki zdrowotnej w Polsce i Czechach w zakresie omawianych tematów. Ponadto określona została baza literaturowa będąca podstawą merytoryczną do pisania artykułów.
 
Stronę opracowała: dr Monika Sobolak