Uroczystość Czepkowania 2017

Studenci I roku pielęgniarstwa z Karkonoskiej Państwowej Szkoły wyższej w Jeleniej Górze, mają za sobą uroczystość "Czepkowania", która odbyła się 16 maja 2017 roku w Auli Rektoratu KPSW o godzinie 16.00.

"Tradycja czepkowania ma swoją historię i łączona jest z przynależnością do grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Czepkowanie, oczekiwane przez uczennice kiedyś szkół medycznych, było wielkim wydarzeniem - możliwością budowania utożsamiania się z zawodem.

W historii kształcenia pielęgniarek w uczelniach wyższych ceremoniał czepkowania jest bardzo zróżnicowany. Pierwszą uczelnią, która wprowadziła tę uroczystość była Akademia Medyczna w Lublinie. Uroczystości często towarzyszy Hymn Pielęgniarski (zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 20 lutego 1989 r. - zob. Biuletyn PTP nr 5/IX/89).

Czepek pielęgniarski jest symbolem zawodu, kiedyś spełnił funkcje ochronne – zabezpieczał włosy. W Polsce pierwsze wzory czepka to okres powstania pierwszych szkół kształcących pielęgniarki (Kraków, 1911). Dla celów reprezentacyjnych był wówczas okrywany granatowym welonem.

(źródło: K.Wolska-Lipiec; Tradycje i etos wykonywania zawodu pielęgniarki. W: Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych… s:50)

Film z Uroczystości Czepkowania <<<