Trener personalny

Trener personalny
 
 
 
Kurs:
 

TRENER PERSONALNY

 

 

 

 

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

 
Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne oraz sport, studenci III roku wychowania fizycznego.
 
 

Cel kurs:

 
Przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem o różnym poziomie zaawansowania w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 
 

Kwalifikacje i umiejętności, jakie nabędą absolwenci kursu: 

 
Kursant nabywa praktyczne umiejętności związane z układaniem planów treningowych dostosowanych do poziomu zaawansowania klienta oraz celów treningowych. Kursant potrafi wprowadzić modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało. Absolwent kursu w stopniu zaawansowanym zna metodykę różnych form treningu, potrafi dokonać pokazu ćwiczenia, korekty techniki ćwiczeń wykonywanych przez klienta. Absolwent kursu
potrafi opracować plan dietetyczny dla osób aktywnych fizycznie, jest autorytetem dla klienta z zakresu prowadzenia treningu zdrowotnego.
 
 

Warunki rekrutacji na kurs:

 
Liczba miejsc: 20
Kurs uruchomiony zostanie przy minimalnej liczbie 10 kandydatów.
Przedłożenie dokumentów: kwestionariusz osobowy (podanie), kserokopia dyplomu ukończenia studiów, kserokopia wpłaty na kurs
 

Warunki ukończenia kursu: 

 
Uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego.
 
 

Opłata za kurs:

 
Przewidywany koszt kursu:
 

950 złotych od jednej osoby

 
 
 
Kierownik kursu: dr Tomasz Jonak
 
 

Dokumenty do pobrania:

 

Podanie >>>

 

Podstawy prawne:

 

Zarządzenie nr 85/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: utworzenia i uruchomienia I edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: TRENER PERSONALNY

Zarządzenie nr 86/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia opłaty za pierwszą edycję kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: TRENER PERSONALNY

Zarządzenie nr 87/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania kierownika pierwszej edycji kursu dokształcającego w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pod nazwą: TRENER PERSONALNY

 

 

 

PROGRAM KURSU

 

Elementy kulturystyki – 51 godz.

 • Ćwiczenia podstawowe z użyciem wolnych ciężarów – 6 godz.
 • Ćwiczenia podstawowe z ciężarem własnego ciała – 6 godz.
 • Ćwiczenia izolowane z użyciem maszyn – 6 godz.
 • Ćwiczenia dodatkowe z użyciem wyciągów, gum oporowych, itp. – 6 godz.
 • Trening obwodowy jako podstawa pracy z osobą rozpoczynającą treningi oporowe – 6 godz.
 • Rola i zastosowanie stretchingu – 1 godz.
 • Rola i zastosowanie treningu aerobowego w budowaniu formy sportowej i poprawy parametrów zdrowotnych – 1 godz.
 • Demonstracja poprawnej techniki ćwiczeń oraz omówienie podstawowych błędów podczas ich wykonywania. Wykonywanie ćwiczeń przez kursantów oraz nauka wzajemnej korekty - 6 godz.
 • Metody stosowane przy budowaniu masy mięśniowej u osób początkujących oraz średniozaawansowanych – 2 godz.
 • Metody stosowane przy redukcji tkanki tłuszczowej oraz poprawie definicji mięśni u osób początkujących oraz średniozaawansowanych – 2 godz.
 • Metody treningowe przy budowaniu siły mięśniowej w poszczególnych bojach u osób początkujących oraz średniozaawansowanych – 2 godz.
 • Metody treningowe stosowane u osób zaawansowanych – 2 godz.
 • Planowanie cykli treningowych - układanie zestawów ćwiczeń w różnym stopniu zaawansowania – 5 godz.

 

Przygotowanie do zawodów sylwetkowych oraz siłowych – 8 godz.

 • Omówienie treningu, zastosowanych metod oraz diety i suplementacji podczas budowania masy mięśniowej – 4 godz.
 • Omówienie treningu, zastosowanych metod oraz diety i suplementacji podczas przygotowania właściwego - redukcji tkanki tłuszczowej – 4 godz.

 

Podstawy suplementacji – 8 godz.

 • Omówienie działania oraz zastosowanie podstawowych suplementów diety w treningu siłowym – 3 godz.
 • Układanieprzez kursantów planów suplementacyjnych dla osób początkujących,  średniozaawansowanych oraz zaawansowanych – 3 godz.
 • Problematyka dopingu w sporcie – 2 godz.

 

Elementy dietetyki – 10 godz.

 • Zapotrzebowanie energetyczne osób aktywnych fizycznie – 1 godz.
 • Rola białek, węglowodanów oraz tłuszczów w żywieniu osób aktywnych fizycznie – 2 godz.
 • Rola witamin, minerałów oraz wody w żywieniu osób aktywnych fizycznie – 2 godz.
 • Metody budowania masy mięśniowej oraz odchudzania poprzez odżywianie – 1 godz.
 • Specyfika diety węglowodanowo-białkowej oraz diety tłuszczowej w budowaniu formy sportowej – 2 godz.
 • Układanie planów dietetycznych dla osób aktywnych fizycznie – 2 godz.
 

 

Trening funkcjonalny – 10 godz. 

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem taśm TRX – 2 godz.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem Kettlebell – 2 godz.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem Bosu – 2 godz.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem Flexi-bar – 1 godz. 
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem Worka Bułgarskiego – 1 godz.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem opony, gum oporowych, piłek oraz liny 2 godz.

 

Praktyka  (w formie indywidualnej) – 10 godz.

 • Bezpośrednia praca kursantów z osobami początkującymi podczas pierwszych konsultacji z treningu obwodowego oraz poprowadzenie treningu personalnego.

 

 

Egzamin – 3 godz. (indywidualny, praktyczny z uwzględnieniem wiedzy poznanej w czasie kursu,  praktyki indywidualnej)