POWRÓT

Wyniku wyszukiwania



Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA »   Specjalność: hybrydowe systemy zasilania <<< Specjalność: inżynieria oprogramowania <<< Specjalność: systemy informatyczne w medycynie <<< Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia...


Inżynieria bezpieczeństwa » Absolwent interdyscyplinarnego kierunku studiów I-go stopnia Inżynieria bezpieczeństwa będzie posiadał kompleksowe przygotowanie z obszaru nauk matematycznych i  technicznych oraz wiedzę specjalistyczną...


Plan studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa » SEMESTR I   Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS nazwa opis w c...


Strategia rozwoju WPT » Strategia rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na lata 2012-2020 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze   Prezentacja Wydziału   Wydział Przyrodniczo-Techniczny powstał w...