POWRÓT

Wyniku wyszukiwaniaFizjoterapia »       Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały z dnia 15 września 2016 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale...


Sesja egzaminacyjna - WYCHOWANIE FIZYCZNE » Terminarz egzaminów w semestrze letnim 2016/2017  


Targi Praktyk, Pracy i Kariery »   Zakład Edukacji techniczno-informatycznej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza organizacje i przedsiębiorstwa na TARGI PRAKTYK, PRACY I...