POWRÓT

Wyniku wyszukiwaniaDane osobowe w procesie rekrutacji »    I. Podanie danych osobowych przez kandydata na studia jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – kandydat nie jest zobowiązany do ich podania, jednak...


Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych » Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich...


Dane osobowe w procesie rekrutacji - studia podyplomowe » Dane osobowe w procesie rekrutacji <<<


Dane osobowe w procesie rekrutacji - kursy » Dane osobowe w procesie rekrutacji <<<