POWRÓT

Wyniku wyszukiwaniaRekrutacja na pilotażowe płatne praktyki zawodowe! » Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów, na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.   ”Program praktyk...


Badania wydolnościowe drużyn piłkarskich w KPSW » 12 i 13 stycznia 2017 w ramach działalności Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze zostały przeprowadzone badania wydolnościowe dla czterech drużyn trampkarzy Karkonoskiego...


Zmiana godziny egzaminu u Pani dr hab. W. Dziubek-Rogowskiej » Egzamin u Pani dr hab. Wioletty Dziubek-Rogowskiej z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii odbędzie się o godzinie 09.00.


DO WSZYSTKICH STUDENTÓW WP-T !!! » ZORGANIZOWANE, ANONIMOWE BADANIA ANKIETOWE Studencka ankieta oceny zajęć i pracy nauczyciela akademickiego Oceniany semestr: semestr zimowy 2016/2017   Drodzy studenci! W terminie od 7 marca do 22 marca 2017 r....


Praktyki zawodowe dla studentów fizjoterapii » Specjalnie dla naszych studentów kierunku fizjoterapia mamy wyjątkową ofertę odbywania praktyki w Uzdrowisku Połczyn w Połczynie Zdroju. (mapa, kontakt)     Uzdrowisko gwarantuje  ...


Badania wydolnościowe drużyn piłkarskich w KPSW cz.2 »  W dniach 06/07.04.br. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przeprowadziła badania wydolnościowe dla drużyn młodzieżowych z okręgu jeleniogórskiego. Były to już drugie badania, które...


TERMINARZ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 2017 - FIZJOTERAPIA » CZĘŚĆ PRAKTYCZNA>>> CZĘŚĆ TEORETYCZNA>>>


Odwołane zajęcia z Panią mgr Małgorzatą Nyc - FIZJOTERAPIA » Dnia 01.06.2017 r. (czwartek) zajęcia z Panią mgr Małgorzaą Nyc są odwołane.


Studenci wszystkich kierunków - badania ankietowe semestru letniego » Od 6 czerwca do 20 czerwca 2017 r. na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym odbywać się będą badania ankietowe studenckiej oceny zajęć i pracy nauczyciela akademickiego. Badania dotyczą semestru letniego bieżącego roku akademickiego....


Wydział Przyrodniczo-Techniczny » Wydział Przyrodniczo-Techniczny poswtał z połączenia Wydziału Przyrodniczego oraz Wydziału Technicznego Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Wydział Przyrodniczo-Techniczny prowadzi studia pierwszego...


Kierunkowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia »   KIERUNKOWY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DIETETYKA Przewodniczący: mgr Joanna Dudek   Członkowie: dr Wiktor Dżygóra dr Anna Staszewska   Student:...


OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW »   OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Rok studiów Opiekun e-mail Dietetyka ISS...


Kontakt » Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wydział Przyrodniczo-Techniczny ul. Lwówecka 18 Budynek 3 58 - 503 Jelenia Góra tel. (075) 645 33 32 kierunki: Fizjoterapia, Edukacja...


KIERUNKI »    Fizjoterapia Studia przygotowują do planowania i realizowania fizjoterapii w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji a także odnowy...


Fizjoterapia »       Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały z dnia 15 września 2016 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale...


Wykładowcy kierunku Fizjoterapia »   WYKŁADOWCY ZAKŁADU FIZJOTERAPII prof. dr hab. Ignasiak Zofia Anatomia prawidłowa człowieka .............................................................


Sylwetka zawodowa absolwenta kierunku Fizjoterapia » Po ukończeniu studiów licencjackich w zakresie fizjoterapii absolwent posiada kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych związanych z profilaktyką, promocją zdrowego stylu życia oraz rehabilitacją...


Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia »


Wymagane dokumenty » SPIS TREŚCI Wymagane dokumenty na studia I stopnia (dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne) Wymagane dokumenty na studia jednolite magisterskie (fizjoterapia) Wymagane dokumenty na studia...


Kryteria przyjęć » SPIS TREŚCI Kryteria przyjęć na studia I stopnia (kerunki: dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne) Kryteria przyjęć na studia jednolite magisterskie (kierunek fizjoterapia) Kryteria...


SYSTEM ECTS » Na podstawie Art.165 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Kolegium Karkonoskie przystąpiło do przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji...


Plan zajęć dla kierunku Fizjoterapia »   Katalog przedmiotów ogólnouczelnianych >>> Zasady wybierania przedmiotów >>>   Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych do wyboru, które będą realizowane...


STUDIA PODYPLOMOWE » Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych z Odnowy biologicznej lub Fizjoterapii i opieki w geriatrii w roku akademickim 2017/2018 prosimy o kontakt mailowy: dziekanatWPT@kpswjg.pl W treści wiadomości...


Konsultacje na kierunku Fizjoterapia » Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016-2017 >>>


Plan studiów dla kierunku Fizjoterapia » STUDIA STACJONARNE Plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017>>> Plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016>>>...


DYPLOM » ZAGADNIENIA DYPLOMOWE: 1. Zagadnienia dyplomowe dla studentów Fizjoterapii >>> 2. Zagadnienia dyplomowe dla studentów Pielęgniarstwa >>> 3. Zagadnienia dyplomowe dla studentów Wychowania...


Strategia rozwoju WPT » Strategia rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na lata 2012-2020 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze   Prezentacja Wydziału   Wydział Przyrodniczo - Techniczny powstał w...


Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Fizjoterapia »   Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Fizjoterapia >>>   Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej >>> 


Sesja egzaminacyjna - FIZJOTERAPIA »   Terminarz sesji egzaminacyjnej - semestr letni 2016/2017 >>>  


Zarządzenia Dziekana WPT 2015 » Zarządzenie Dziekana WPT nr 1/2015 z dnia 01.09.2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  >>> >>>  ...


Zarządzenia Dziekana WPT 2016 » Zarządzenie Dziekana WPT  nr 1/2016 z dnia 25.01.2016 w sprawie badań ankietowych satysfakcji nauczycieli akademickich Wydziału Przyrodniczo-Technicznego>>> >>>   Zarządzenie Dziekana WPT nr 2/2016 z dnia...


Uchwały Rady WPT 2016 » Uchwała nr 1/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>> w sprawie: zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna....


fizjoterapia - 27-29.06.2016 » Praktyczna część egzaminu dyplomowego. Na zdjęciu: studentki III roku fizjoterapii wraz z komisją egzaminacyjną (MSW Cieplice)


Fizjoterapia i opieka w geriatrii » Informacje Studia podyplomowe w przygotowaniu. Planowany nabór na rok akademicki 2017/2018.


fizjoterapia - 06.07.2016 » Teoretyczna część egzaminu dyplomowego. Na zdjęciach: studenci III roku fizjoterapii studiów stacjonarnych (zdjęcia 1-6) i niestacjonarnych (zdjęcia 7-10) wraz z komisją egzaminacyjną oraz przed i po egzaminie dyplomowym


Uchwały Rady WPT 2017 » Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 30 stycznia 2017 roku >>> w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2016-2017 i 2017-2018 na kierunku edukacja...


Koło Naukowe z Zakresu Fizjologii 12-13.01.2017 » Badania wydolnościowe drużyn piłkarskich w KPSW   12 i 13 stycznia 2017 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze zostały przeprowadzone badania wydolnościowe dla czterech drużyn trampkarzy...


Zarządzenia Dziekana WPT 2017 » Zarządzenie Dziekana WPT nr 1/2017 z dnia 06.03.2017 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>   Zarządzenie Dziekana WPT nr 2/2017 z dnia 08.03.2017 roku w sprawie:...


41 BIEG PIASTÓW » W sobotę 4 marca 2017 r., studenci KPSW kierunków fizjoterapia, wychowanie fizyczne i filologia angielska, pod opieką wykładowców dr Moniki Sobolak (Zakład Fizjoterapii) i mgr Moniki Stanaszek (Zakład Wychowania Fizycznego),...


Polska Komisja Akredytacyjna - ocena kierunku »     Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały z dnia 15 września 2016 r., wydała ocenę pozytywną w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale...


Koło Naukowe z Zakresu Fizjologii 06-07.04.2017 » Badania wydolnościowe drużyn piłkarskich w KPSW cz.2     W dniach 06/07.04.br. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przeprowadziła badania wydolnościowe dla drużyn młodzieżowych z okręgu...


Oferta dydaktyczna »   Rekrutacja na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym odbywa się na niżej wymienione kierunki:       1. Dietetyka (studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)     -...


Aktualna podstawa prawna »     Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz....