POWRÓT

Wyniku wyszukiwaniabezpieczeństwo i ochrona danych » Cel: Celem studiów jest umożliwienie osobom podejmującym kierunek zdobycia obszernej wiedzy w tematyce zarządzania bezpieczeństwem danych oraz profesjonalne przygotowanie do podjęcia i pełnienia funkcji kierowniczych,...


STUDIA PODYPLOMOWE » img:hover { transform: scale(1.04); opacity : 0.40; filter : alpha(opacity=40); border-top-width: 4 px; } p { font-family: "Verdana", "Courier New", serif; color: rgb(12, 0, 145); } p.t{ border-style: solid; border-width:...