Specjalność – Systemy i metody wizualizacji informacji

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:

 

 

SPECJALNOŚĆ

PLANOWANY TERMIN WDROŻENIA OFERTY: OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Systemy i metody wizualizacji informacji

 

 

        Absolwent specjalności „Systemy i metody wizualizacji informacji”jest przygotowany do wykonywania obowiązków inżyniera projektanta (eksploatatora) systemów wizualizacji informacji, w przedsiębiorstwach oraz różnego rodzaju instytucjach wspomagających procesy zarządzania i produkcji. Jako specjalista jest przygotowany do pracy samodzielnej pracy oraz do pracy w zespołach projektowych współpracując ze specjalistami innych branż przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem produkcji oraz podczas projektowania inżynierskiego.

      Jako specjalista może pracować samodzielnie lub w zespole, rozwiązując problemy inżynierskie w przemyśle oraz w instytucjach, w których mają zastosowanie różnego rodzaju systemy wizualizacji informacji, Internet, w tym także systemy multimedialne, webowe i mobilne, gier komputerowych oraz informacji wspomagających proces produkcji i usług.

     Kończąc studia, absolwent posiada umiejętność projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach zarządzania informacją i wiedzą, systemach informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego.

     Ponadto absolwent specjalności Systemy i metody wizualizacji informacji” ma możliwość wykorzystania swoich umiejętności zdobytych w toku studiów do uruchomienia własnej działalności gospodarczej świadczącej różnego rodzaju usługi informatyczne dla instytucji i zakładów produkcyjnych..

      Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera nie zamyka dalszego rozwoju absolwenta. Zakres pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w czasie studiów, umożliwiają absolwentowi tej specjalności podjęcie studiów drugiego stopnia oraz zdobycie dodatkowych certyfikowanych uprawnień umożliwiających użytkowanie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, znajdujących zastosowanie podczas zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem informatycznym w przemyśle, administracji, prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

     Rozszerzony program praktyk i projekt stażowy, oparty o szeroki zakres współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, to kolejne atuty kształcenia w tej specjalności. Jednym z elementów współpracy z przedsiębiorstwami jest możliwość podjęcia pracy zgodnie z podpisaną umową oraz możliwość napisania pracy inżynierskiejprzy wsparciu specjalistycznym i logistycznym przedsiębiorstwa.

 

 

REKRUTACJA NA KIERUNEK