Z życia Wydziału

Polska Komisja Akredytacyjna - ocena kie
Jak zdać maturę z informatyki  na 100%..
Pozytywna ocena kierunku PKA
Oferta dla szkół
Wykłady Informatyka bez tajemnic
Bieżące informacje o projekcie