Specjalność – Trener personalny

Specjalność – Trener personalny

Kierunek - Wychowanie fizyczne. Specjalność – Trener personalny

Studia na specjalności Trener Personalny mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Trener personalny jest osobą kompleksowo przygotowaną do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem. W trakcie studiów student nabywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem wywiadu z klientem, układania planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów oraz celów treningowych. Wprowadza modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało. Szerzy ideę zdrowego trybu życia.

 

Absolwent studiów będzie również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych form aktywności fizycznej, także nowatorskich i niekonwencjonalnych. Absolwent doskonale zna metodykę różnych form treningu, potrafi dokonać pokazu ćwiczenia, koryguje technikę ćwiczeń wykonywanych przez klienta. Absolwent potrafi opracować plan dietetyczny, jest autorytetem dla klienta z zakresu prowadzenia treningu zdrowotnego.


Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel wychowania fizycznego
  • instruktor w klubach sportowych,
  • praca w klubach fitness i odnowy biologicznej
  • własna działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

]Zawód trenera personalnego jest bardzo perspektywiczny, kluby fitness nieustannie poszukują nowych pracowników na to stanowisko, co bardzo mocno zwiększa szanse trenera personalnego na znalezienie miejsca pracy po zakończeniu edukacji.

REKRUTACJA