Sesja egzaminacyjna - FIZJOTERAPIA jednolita magisterska

Przedmiot Nazwisko egzaminatora Rok/ Semestr I termin      Godzina Sala II termin Godzina Sala
Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna) prof. dr hab. Jarosław Domaradzki I/2 28.06.2019 09.00-11.00 110 03.07.2019 09.00-11.00 8
Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna) mgr Małgorzata Gorzelak I/2 19.06.2019 09.00-12.00 ustny 15 26.06.2019 09.00-12.00 ustny 15
Fizjoterapia ogólna dr Anna Mickiewicz I/2 17.06.2019 11.00-13.00 110 24.06.2019 11.00-13.00 110
Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna) dr Małgorzata Fortuna II/4 21.06.2019 14.30-15.30 pytania opisowe - przekrojowe 110 28.06.2019 14.30-15.30  test zamknięty wyboru 110
Język angielski mgr Ida Wrzesień  II/4 18.06.2019 09.00-10.30 4 01.07.2019 09.00-10.30 8
Język angielski mgr Marta Mędrak II/4 18.06.2019 09.00-10.30 104 01.07.2019 09.00-10.30 11

Sesja egzaminacyjna trwa w terminie: 17.06.2019 - 03.07.2019