Sesja egzaminacyjna - dietetyka

Terminarz egzaminów w semestrze zimowym roku akademickigo 2017-2018

 

Przedmiot Nazwisko egzaminatora Rok/ Semestr I termin      Godzina Sala II termin Godzina Sala
Anatomia człowieka prof. dr hab. Zofia Ignasiak I/1 08.02.2018 14.00-15.00 110 15.02.2018 14.00-15.00 110
Biochemia ogólna dr Ewa Bakońska-Pacoń I/1 02.02.2018 11.30-12.30 110 09.02.2018 11.00-12.00 24
Chemia żywności dr Anna Staszewska I/1 31.01.2018 10.00-11.30 4 13.02.2018 10.00-11.30 4
Parazytologia dr Wiktor Dżygóra II/3 31.01.2018 10.00-12.00 202 12.02.2018 10.00-12.00 202
Kliniczny zarys schorzeń dr Leszek Malkiewicz II/3 06.02.2018 11.00-12.00 110 13.02.2018 11.00-12.00 110
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością dr Marzena Jaworska-Pełczyńska II/3 09.02.2018 10.00-12.00 4 15.02.2018 10.00-12.00 4
Dietetyka pediatryczna mgr inż. Beata Lewandowska III/5 15.12.2017 (termin zerowy)   31.01.2018 09.00-10.30 10.00-11.30 104   104 15.02.2018 10.00-11.30 104
Język angielski mgr Magdalena Baczyńska III/5 07.02.2017 09.00-10.30 pisemny             12.00 ustny

107

WNHiS

13.02.2017 09.00-10.30 pisemny                 12.00 ustny  
Język angielski mgr Marta Mędrak III/5 07.02.2017 09.00-10.30 pisemny                 12.00 ustny

108

WNHiS

13.02.2017 09.00-10.30 pisemny                 12.00 ustny  
Język angielski mgr Ida Wrzesień  III/5 07.02.2017 09.00-10.30 pisemny                 12.00 ustny

208

WNHiS

13.02.2017 09.00-10.30 pisemny                 12.00 ustny  
Język niemiecki mgr Tomasz Cel III/5 07.02.2017 09.00-10.30 pisemny                 12.00 ustny

10

WNHiS

13.02.2017 09.00-10.30 pisemny                 12.00 ustny  

Sesja egzaminacyjna trwa w terminie: 31.01.2018 - 15.02.2018