Sesja egzaminacyjna - dietetyka

Przedmiot Nazwisko egzaminatora Rok/ Semestr I termin      Godzina Sala II termin Godzina Sala
Fizjologia człowieka dr Małgorzata Fortuna I/2 21.06.2019 13.15-14.15 pytania opisowe - przekrojowe 110 28.06.2019 14.30-15.30 test zamknięty wyboru 110
Biochemia żywności  prof. dr hab. Barbara Żarowska I/2 19.06.2019 11.00-13.00 24 02.07.2019 11.00 24
Mikrobiologia ogólna i żywności prof. dr hab. Barbara Żarowska I/2 27.06.2019 11.00-13.00 24 02.07.2019 11.00 24
Żywienie człowieka  dr Karolina Semeriak-Siecla I/2 17.06.2019 11.00-12.30 104 25.06.2019 10.00 ustny 104
Dietetyka kliniczna mgr inż. Beata Lewandowska II/4 21.06.2019 10.00-11.15 4 01.07.2019 10.00-11.15 4
Technologia żywności i potraw z towaroznawstwem dr Karolina Semeriak-Siecla II/4 17.06.2019 09.30-10.30 104 24.06.2019 10.00 ustny 104
Analiza i ocena jakości żywności  dr Karolina Semeriak-Siecla II/4 19.06.2019 08.00-09.00 104 25.06.2019 08.00 ustny 104
Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych dr n. med. Marzena Jaworska-Pełczyńska II/4 27.06.2019 09.00-10.00 4 03.07.2019 09.00-10.00 4
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności dr Karolina Semeriak-Siecla III/6 17.06.2019 08.00-09.00 104 24.06/2019 08.00 ustny 104

 

 

Sesja egzaminacyjna trwa w terminie: 17.06.2019 - 03.07.2019