Punkty ECTS - fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

                

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW,

WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR

 

 
Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów kierunku fizjoterapia
 
Początek kształcenia w roku akademickim
2017/2018
Semestr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Całkowita liczba punktów po semestrze
29 59 86 116 148 180 210 242 271 300

Deficyt całkowity

6 12 12 12 13 13 13 12 12

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

23

47

74

104

135

167

197

230

259

300

Uchwała nr 28/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 października 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018 oraz 2018-2019 <<<