Punkty ECTS - dietetyka

                                                      

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW,

WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR

                                                                  

Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów kierunku dietetyka
Początek kształcenia w roku akademickim
od roku akademickiego 2019/2020
Semestr
1
2
3
4
5
6
Całkowita liczba punktów po semestrze
30
60
89 120 150
180

Deficyt całkowity

10 13 13 13 10

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze
20
47
76
107
140
180

 

Uchwała nr 22/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia programu studiów, w tym zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia się oraz zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku dietetyka w zakresie Dietetyka w rekreacji oraz w zakresie Dietoprofilaktyka i dietoterapia dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020 >>>