PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU W KOMISJACH

 

UCZELNIANA KOMISJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr Jacek Falkenberg

dr inż. Jerzy Januszewicz

dr Monika Sobolak

student: Agnieszka Wieczysty

 

 

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

prof. dr hab. Bogdan Miedziński

 mgr Renatę Wysocką

 

 

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

dr Tomasz Ignasiak

Zbigniew Rzeczkowski – student

 

 

ODWOŁAWCZA UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

dr Jacek Falkenberg

Tomasz Zabłocki – student

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY DS. STUDENTÓW

dr Wiktor Dżygóra

 

 

RADA WYDAWNICZA

dr Irena Bartusiak

 

 

RADA BIBLIOTECZNA

mgr Maria Bąk