PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU W KOMISJACH

 

UCZELNIANA KOMISJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr Jolanta Bielawska

dr Jacek Falkenberg

dr Monika Sobolak

student: Michał Próchnicki

 

 

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

prof. dr hab. Roman Gielerak, prof. zw.

 mgr Renatę Wysocką

 

 

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

dr Tomasz Ignasiak

 Łukasz Przybyła – student

 

 

ODWOŁAWCZA UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

dr Jacek Falkenberg

Tomasz Zabłocki – student

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY DS. STUDENTÓW

dr Wiktor Dżygóra

 

 

RADA WYDAWNICZA

mgr Izabella Błachno

 

 

RADA BIBLIOTECZNA

mgr Maria Bąk