Specjalność – Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:

 

 

SPECJALNOŚĆ

PLANOWANY TERMIN WDROŻENIA OFERTY: OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych

 

      Absolwent specjalności Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych jest przygotowany do wykonywania obowiązków inżyniera projektanta (eksploatatora) systemów informatyczno-technicznych wspomagających procesy zarządzania i produkcji w przedsiębiorstwach oraz różnego rodzaju instytucjach. Jako specjalista jest przygotowany do pracy samodzielnej i w zespołach projektowych współpracując ze specjalistami innych branż przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem produkcji oraz podczas projektowania inżynierskiego.

       Wykonując swoje obowiązki, samodzielnie potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w przedsiębiorstwie do zarządzania procesami technologicznymi, obejmującymi konserwację systemów informatycznych, sieci komputerowych i oprogramowania firmy stosowanego w procesie produkcji i utrzymania.

     Ponadto absolwent specjalności „Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych” jest przygotowany do wykorzystania swoich umiejętności zdobytych w toku studiów do uruchomienia własnej działalności gospodarczej świadczącej różnego rodzaju usługi informatyczne dla instytucji i zakładów produkcyjnych.

      Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera nie zamyka dalszego rozwoju absolwenta. Zakres pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w czasie studiów, umożliwiają absolwentowi tej specjalności podjęcie studiów drugiego stopnia oraz zdobycie dodatkowych certyfikowanych uprawnień umożliwiających użytkowanie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, znajdujących zastosowanie podczas zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem informatycznym w przemyśle, administracji oraz prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

     Rozszerzony program praktyk i projekt stażowy, oparty o szeroki zakres współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, to kolejne atuty kształcenia w tej specjalności. Jednym z elementów współpracy z przedsiębiorstwami jest możliwość podjęcia pracy zgodnie z podpisaną umową oraz możliwość napisania pracy inżynierskiejprzy wsparciu specjalistycznym i logistycznym przedsiębiorstwa.

 

 

REKRUTACJA NA KIERUNEK