Praktyki zawodowe WPT

 

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

 

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie nr 53/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie: wyznaczenia opiekunów praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 36/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 2 października 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2017/2018.
Załącznik

Zarządzenie nr 13/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 31 kwietnia 2017 roku w sprawie: harmonogramu realizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 dla studentów którzy przystąpili do realizacji projektu pt. ”Projekt praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 27/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziały Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

 

DIETETYKA <<<

Programy praktyk 2015/2016 i 2016/2017 <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<
Druki harmonogramu <<<
Druki zaświadczeń <<<

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA <<<

Programy praktyk <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<
Druki harmonogramu <<<
Druki zaświadczeń <<<

FIZJOTERAPIA I STOPIEŃ <<<

Programy praktyk 2015/2016, 2016/2017 <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<
Druki harmonogramu <<<
Druki zaświadczeń <<<
FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE <<<

PIELĘGNIARSTWO I STOPIEŃ <<<

Programy praktyk 2015/2016 <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<
Druki harmonogramu <<<
Druki zaświadczeń <<<

PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ <<<

Wykaz proponowanych placówek<<<

Druki harmonogramu<<<

Druki zaświadczeń<<<

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE <<<