Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo

Praktyka z zakresu przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa trwa: 120 godzin (3 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (15 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w: zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakładzie opiekuńczo‑leczniczych, oddziale chorób wewnętrznych, oddziale chirurgicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Podstawowa Opieka Zdrowotna trwa: 160 godzin (4 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (semestr 2 - 10 dni x 8 godzin dydaktycznych i semestr 5 - 10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne trwa 40 godzin (1 tydzień). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (5 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne trwa 160 godzin (4 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (20 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale pediatrycznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne trwa: 160 godzin (4 tygodnie). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (15 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale chorób wewnętrznych.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne trwa: 160 godzin (4 tygodnie). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (15 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale chirurgicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej trwa 40 godzin (1 tydzień). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (5 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w: zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakładzie opiekuńczo‑leczniczych, oddziale opieki paliatywnej, hospicjach stacjonarnych, zakładzie opieki długoterminowej.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne trwa 80 godzin (2 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w: zakładzie pielęgnacyjno‑opiekuńczym, zakładzie opiekuńczo‑leczniczym, oddziale internistycznym z pododdziałem geriatrycznym, oddziale geriatrycznym, hospicjum stacjonarnym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne trwa: 80 godzin (2 tygodnie). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale neurologicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne trwa: 80 godzin (2 tygodnie). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale psychiatrycznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia trwa 80 godzin (2 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Opieka paliatywna trwa 40 godzin (1 tydzień). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (5 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziałach opieki paliatywnej lub hospicjach.

(1 godzina praktyki zawodowej to godzina dydaktyczna = 45 min).

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2022 roku. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.    

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w roku akademickim 2O21/2O22