Praktyki zawodowe Pielęgnirastwo II stopień

 

Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo- studia II stopnia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Praktyka z zakresu przedmiotu: Zarządzanie w pielęgniarstwie trwa 20 godzin, czyli 2 dni (2 dni x 10 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana na oddziałach szpitalnych.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych trwa 40 godzin (4 dni x 10 godzin dydaktycznych). Powinna być realizowana w oddziałach szpitalnych.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Opieka onkologiczna trwa 40 godzin (4 dni x 10 godzin dydaktycznych). Powinna być realizowana w oddziale onkologicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej trwa 40 godzin czyli 4 dni (4 dni x 10 godzin dydaktycznych). Powinna być realizowana w oddziale intensywnej terapii, oddziale chorób płuc, poradni leczenia domowego tlenem.

Praktyka z zakresu przedmiotu:Pracownia endoskopowa  trwa 40 godzin (4 dni x 10 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w pracowni endoskopii.

Praktyka z zakresu przedmiotu:Podstawowa opieka zdrowotna  trwa 20 godzin, czyli 2 dni (2 dni x 10 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

(1 godzina praktyki zawodowej to godzina dydaktyczna = 45 min).
 

 

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2022 roku. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.    

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na kierunku PIELĘGNIARSTWO  w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w roku akademickim 2O21/2O22