Praktyki zawodowe Dietetyka

 

 

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

 

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

  1. Student pobiera ze strony internetowej:
  • skierowanie x1
  • harmonogram x3
  1. Student składa do dziekanatu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki, wypełnione i podpisane przez placówkę skierowanie i harmonogram
  2. Na podstawie tych dokumentów Student otrzymuje z dziekanatu dwie kopie porozumienia, które przekazuje do placówki do podpisu (tylko jeśli jest taka konieczność, tzn. gdy brak wcześniej zawartej z placówką umowy) oraz:
  • Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015-2016 i 2016-2017 otrzymują z dziekanatu dziennik praktyki zawodowej, który jest wypełniany przez Praktykanta w czasie odbywania praktyki
  • Studenci rozpoczynający studia od roku akademickim 2017-2018 pobierają ze strony internetowej poniższe dokumenty, które są wypełniane przez Praktykanta w czasie odbywania praktyki:

          *****dla specjalności Dietoprofilaktyka i dietoterapia:

          Dziennik praktyki zawodowej <<<

          Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestr 2 <<<

          Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestr 3 <<<

          Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestr 4 - Praktyka w poradni lub oddziale chorób układu pokarmowego/chorób metabolicznych-40 godzin <<<

          Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestr 4 - Praktyka w oddziale chorób wewnętrznych-80 godzin <<<

          Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestr 4 - Praktyka z zakresu technologii potraw-80 godzin <<< 

          Sprawozdanie Studenta z praktyki zawodowej <<<

          *****dla specjalności Dietetyka w rekreacji:

          Dziennik praktyki zawodowej <<<

          Karta oceny praktyki zawodowej studenta z semestru 2 <<<

          Karta oceny praktyki zawodowej studenta z smenestr 3 <<<

          Sprawozdanie Studenta z praktyki zawodowej <<<

 

  1. Student przynosi do dziekanatu podpisane przez placówkę porozumienie (jedna kopia zostaje w dziekanacie, natomiast druga zostaje w placówce)
  2. Po zdaniu powyższych dokumentów (skierowanie, harmonogram, porozumienie) student może rozpocząć praktykę zgodnie z przyjętym harmonogramem
  3. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez Studenta w dziekanacie, w ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki, wypełnionego dziennika praktyki zawodowej oraz innej wymaganej dokumentacji