POWRÓT

Zarządzenia Dziekana WPT 2018

Zarządzenie Dziekana WPT nr 1/2018 z dnia 22.01.2018 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw przypisania parametrów sprzętu i wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 2/2018 z dnia 27.02.2018 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 3/2018 z dnia 29.02.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów IV roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 4/2018 z dnia 18.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku dietetyka >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 5/2018 z dnia 21.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku fizjoterapia >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 6/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku wychowanie fizyczne >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 7/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku pielęgniarstwo >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 8/2018 z dnia 04.06.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów IV roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 9/2018 z dnia 11.06.2018 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 10/2018 z dnia 02.07.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Praktycznego Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku dietetyka >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 11/2018 z dnia 09.07.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>