POWRÓT

Zarządzenia Dziekana WPT 2016

Zarządzenie Dziekana WPT  nr 1/2016 z dnia 25.01.2016 w sprawie badań ankietowych satysfakcji nauczycieli akademickich Wydziału Przyrodniczo-Technicznego>>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 2/2016 z dnia 05.02.2016 roku w sprawie: terminu złożenia prac dyplomowych dla studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Wydziału Przyrodniczo-Technicznego  >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 3/2016 z dnia 05.02.2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 4/2016 z dnia 08.02.2016 roku w sprawie: regularnego uzupełniania danych w programie Wirtualny Dziekanat przez nauczycieli akademickich Wydziału Przyrodniczo-Technicznego  >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 5/2016 z dnia 25.02.2016 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 6/2016 z dnia 27.02.2016 roku w sprawie: badań ankietowych interesariuszy zewnętrznych kierunku edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 7/2016 z dnia 28.04.2016 roku w sprawie: terminu składania prac dyplomowych przez studentów, dla których ostatnim semestrem studiów jest semestr letni roku akademickiego 2015/2016 >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 8/2016 z dnia 19.05.2016 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 9/2016 z dnia 31.05.2016 roku w sprawie: ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2015/2016 dla studentów III roku kierunków: fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 10/2016 z dnia 31.05.2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2015/2016 dla studentów III roku kierunków: fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 11/2016 z dnia 03.06.2016 roku w sprawie: badań ankietowych poziomu satysfakcji studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 12/2016 z dnia 08.06.2016 roku w sprawie: dopuszczenia do części praktycznej i teoretycznej Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2015/2016 >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 13/2016 z dnia 08.06.2016 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2015/2016 dla studentów IV roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 14/2016 z dnia 16.09.2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 15/2016 z dnia 28.09.2016 roku w sprawie: powołania opiekunów pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2016/2017 wraz z określeniem zakresu ich obowiązków >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 16/2016 z dnia 03.10.2016 roku w sprawie: zmiany opiekuna studentów II roku kierunku fizjoterapii oraz III roku kierunku edukacji techniczno-informatycznej >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 17/2016 z dnia 11.10.2016 roku w sprawie: powołania koordynatora praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2016/2017>>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 18/2016 z dnia 12.10.2016 roku w sprawie: wyznaczenia drugich terminów Egzaminu Dyplomowego oraz powołania Komisji Egzaminacyjnych dla kierunku fizjoterapia i pielęgniarstwo >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 19/2016 z dnia 20.10.2016 roku w sprawie: wyznaczenia następcy promotora na kierunku ETI >>> >>>