POWRÓT

Zarządzenia Dziekana WPT 2015

Zarządzenie Dziekana WPT nr 1/2015 z dnia 01.09.2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 2/2015 z dnia 06.10.2015 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy (II termin) na kierunku fizjoterapia  >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 3/2015 z dnia 06.10.2015 roku w sprawie: obowiązku założenia konta e-mail w bazie elektronicznych kont pocztowych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przez nauczycieli akademickich Wydziału Przyrodniczo-Technicznego  >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 4/2015 z dnia 08.10.2015 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy (II termin) na kierunku fizjoterapia   >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 5/2015 z dnia 14.10.2015 roku w sprawie: powołania członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich KPSW   >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 6/2015 z dnia 10.11.2015 roku w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT nr 7/2015 z dnia 10 11.2015 r. w sprawie: określenia zadań dla nauczyciela akademickiego - opiekuna roku >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT  nr 8/2015 z dnia 10.11.2015 w sprawie powołania członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KPSW w Jeleniej Górze >>> >>>

 

Zarządzenie Dziekana WPT  nr 9/2015 z dnia 10.11.2015 w sprawie badań ankietowych w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>