POWRÓT

Wykłady "Informatyka bez tajemnic"

Wykłady Informatyka bez tajemnic

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów otwartych pn. "Informatyka bez tajemnic". Są one wyjątkową ofertą skierowaną w szczególności do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale również studentów wszystkich lat studiów i wszystkich wydziałów.  Tematyka wykładów obejmuje szeroko pojęte dziedziny informatyki oraz techniki. Wykłady mają na celu przedstawienie uczniom i studentom w sposób przystępny ciekawych zagadnień naukowych i technicznych; mają formę zbliżoną do zwykłych wykładów prowadzonych w ramach studiów, co pozwala zaprezentować uczniom szkół średnich świat akademicki. Wykłady prowadzą znakomite osobowości, wspaniali wykładowcy, nauczyciele Zakładu Edukacji techniczno-informatycznej.

 

Poznaj najnowsze osiągnięcia informatyki i techniki!

 

Lp.

Temat

Termin

1

 

prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński

Wykorzystanie wybranych zjawisk fizycznych. Problemy eksploatacyjne aparatury łączeniowej i możliwości ich rozwiązania.

 

23 stycznia 2017 r.

Godz. 11:00

 

Prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński w swoim dorobku naukowym posiada ponad 300 publikacji, 6 książek i monografii i ok. 30 patentów krajowych. Członek wielu towarzystw naukowych. Obszar Jego aktywności zawodowej i naukowej jest szeroki i obejmuje, m.in. elektroenergetykę, elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, elektrotechnikę i automatykę górniczą, sieci sensoryczne, technikę światłowodową i ostatnio technologię PLC w sieciach niskiego i średniego napięcia. Kieruje zespołami badawczymi w ramach grantów i współpracy z przemysłem.

 

2

 

prof. dr hab. Roman Gielerak

Kwantowa rewolucja w informatyce.

 

13 marca 2017 r.

godz. 11:00

 

Prof. dr hab. Roman Gielerak to współautor 3 książek i autor ponad 100 publikacji w wiodących czasopismach naukowych. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.  Jego zainteresowania to m.in. matematyczne problemy informatyki kwantowej oraz podstawy konceptualne i matematyczne mechaniki kwantowej.

 

3

 

dr inż. Tadeusz Lewandowski

Wybrane problemy bezpieczeństwa informatycznego – bezpieczeństwo i ochrona danych.

Uwaga!

Zmiana terminu:

23 maja 2017 r.

godz. 11:00

 

Dr inż. Tadeusz Lewandowski jest Prorektorem Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Zajmował się naukowo i dydaktycznie zagadnieniami z dziedziny analizy systemowej, modelowania matematycznego, symulacji komputerowej, projektowania systemów informatycznych. Aktualnie interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa informatycznego. Autor wielu oryginalnych prac twórczych, artykułów w periodykach, zeszytach naukowych i materiałach konferencyjnych.

 
 
Ze względów organizacyjnych zgłoszenia na wykłady, z podaniem nazwy szkoły oraz liczby uczestników, prosimy przesyłać na adres:  Beata.Laszkiewicz@kpswjg.pl
 

Poniżej zdjęcia prowadzących wykłady - odpowiednio: