POWRÓT

Wykładowcy kierunku Pielęgniarstwo

prof.dr hab.n.med.Witold Pilecki choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, farmakologia
prof.dr.hab.Zofia Ignasiak anatomia
prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec patologia,  podstawowa opieka zdrowotna
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
dr Paweł Gać radiologia
dr n. med. Marzena Jaworska-Pełczyńska rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, fizjologia
dr Izabela Wróblewska filozofia i etyka zawodu, zdrowie publiczne. podstawy pielęgniarstwa,  badania naukowe w pielęgniarstwie, promocja zdrowia
dr Ewa Bakońska-Pacoń biochemia i biofizyka
dr Irena Bartusiak pedagogika
dr Jolanta Bielawska psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, zdrowie publiczne, promocja zdrowia
dr Wiktor Dżygóra genetyka,mikrobiologia i parazytologia, promocja zdrowia
dr Jerzy Widerski teoria komunikacji społecznej
mgr Agnieszka Jadach psychologia
dr Justyna Gąsiorowska biofizyka
mgr Maria Bąk neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, promocja zdrowia
mgr Joanna Dudek choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne. podstawy pielęgniarstwa
mgr Teresa Gola podstawy pielegniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna, język migowy
dr Wioletta Palczewska podstawy ratownictwa  medycznego, podstawy pielęgniarstwa
mgr Renata Wojtasik pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
mgr Renata Wysocka chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, podstawy pielęgniarstwa, dietetyka
mgr Teresa Neumann anestezjologia i pielęnowanie w zagrożeniu życia, podstawy pielęgniarstwa

mgr Anna Bogusz

mgr Beata Dyrcz

 

rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

mgr Iwona Joks-Wilimek podstawowa opieka zdrowotna

mgr Anna Sinica

mgr Agata Zimmer

mgr Teresa Celt

 

pediatria i pieielęgniarstwo pediatryczne

mgr Patrycja Zapora

 

mgr Mirosława Wiechetek

podstawowa opieka zdrowotna, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, choroby wewnętrzne

mgr Ewa Blumczyńska podstawowa opieka zdrowotna
mgr Alisa Chmielewska język angielski
mgr Ewa Kazak język angielski

mgr Małgorzata Chmielewska

mgr Wioletta Sadecka

położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczno-połoznicze

 

mgr Bogusława Szwed psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
lek.med.Zbigniew Markiewicz chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne