POWRÓT

Wykładowcy kierunku Fizjoterapia

 
WYKŁADOWCY ZAKŁADU FIZJOTERAPII
prof. dr hab. Ignasiak Zofia
Anatomia prawidłowa człowieka
..........................................................
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej
Seminarium licencjackie
wyślij e-mail - prof. dr hab. Zofia Ignasiak
prof. dr hab. Kierzek Andrzej
Historia medycyny
Fizjoterapia ogólna
Elementy medycyny fizykalnej i balneoterapia
 
dr hab. Fugiel Jarosław, prof.
Kinezjologia
Seminarium licencjackie
 
dr hab. Ostrowska Bożena, prof.
Kinezyterapia
Seminarium licencjackie
..........................................................
Gimnastyka korekcyjna
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej
wyślij e-mail - dr hab. Bożena Ostrowska, prof.
dr hab. Pozowski Andrzej, prof.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii, traumatologii i reumatologii
Biomechanika kliniczna
Traumatologia sportowa
 
dr hab. Dziubek-Rogowska Wioletta, prof.
Podstawy fizjoterapii klinicznej
Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii
Fizjoterapia ogólna
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w geriatrii i psychiatrii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, kardiologii i  pulmonologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii i psychiatrii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
..........................................................
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, chirurgii, ginekologii i położnictwie
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej
Seminarium licencjackie
wyślij e-mail - dr Dziubek-Rogowska Wioletta
dr Fortuna Małgorzata
Fizjologia
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, kardiologii i pulmonologii
..........................................................
Zarys fizjologii klinicznej
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej
Seminarium licencjackie
wyślij e-mail - dr Fortuna Małgorzata
dr Justyna Gąsiorowska Biochemia i biofizyka II  
dr Ignasiak Tomasz
Kinezyterapia
..........................................................
Seminarium licencjackie
wyślij e-mail - dr Ignasiak Tomasz
dr Milko Dariusz
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii, traumatologii i reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym
Terapia manualna
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej
Seminarium licencjackie
..........................................................
Podstawy fizjoterapii klinicznej
Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii, traumatologii i reumatologii
wyślij e-mail - dr Milko Dariusz
dr Milko Małgorzata
Fizjoterapia w profilaktyce chorób/Kinezyprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
Podstawy komunikacji klinicznej / Komunikacja z chorym człowiekiem
Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii i psychiatrii
Zaopatrzenie ortopedyczne
Gimnastyka korekcyjna
..........................................................
Kinezyterapia
wyślij e-mail - dr Milko Małgorzata
dr Sobolak Monika
Fizykoterapia
Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii, ginekologii i położnictwie
Elementy medycyny fizykalnej i balneoterapia
..........................................................
Kinezyterapia
wyślij e-mail - dr Sobolak Monika
dr Cichoń Dorota
 
KIEROWNIK ZAKŁADU
Fizykoterapia
Odnowa biologiczna
Techniki marszu w rehabilitacji / Podstawy aktywności ruchowej osób starszych
Przedmiot ogólnouczelniany do wyboru/Podstawy relaksacji
..........................................................
Elementy medycyny fizykalnej i balneoterapia
wyślij e-mail - mgr Cichoń Dorota
mgr Czubala Katarzyna
Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii, ginekologii i położnictwie
Fizjoterapia kliniczna w  chorobach narządów wewnętrznych, chirurgii, ginekologii i położnictwie
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w neurologii
..........................................................
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, ortopedii, traumatologii i reumatologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
wyślij e-mail - mgr Czubala Katarzyna
mgr Hyży Jacek
Masaż leczniczy
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii, traumatologii i reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii
Fizjoterapia kliniczna w  chorobach narządów wewnętrznych, geriatrii i psychiatrii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w wieku rozwojowym
..........................................................
Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii i psychiatrii
Techniki masażu
Terapia manualna
Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii, traumatologii i reumatologii
wyślij e-mail - mgr Hyży Jacek
mgr Lechman Alina
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej
..........................................................
Podstawy fizjoterapii klinicznej w  neurologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii, ginekologii i  położnictwie
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, chirurgii, ginekologii i położnictwie
 
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w geriatrii i psychiatrii
wyślij e-mail - mgr Lechman Alina
mgr Maląg Agnieszka
Podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym
..........................................................
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii, traumatologii i reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, kardiologii i pulmonologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii
wyślij e-mail - mgr Maląg Agnieszka
mgr Piotrowska Ewelina
Podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu w ortopedii, traumatologii i reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii.
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
..........................................................
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, onkologii i medycynie paliatywnej
wyślij e-mail - mgr Piotrowska Ewelina
mgr Skatulska Izabela
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii, traumatologii i reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii.
Podstawy komunikacji klinicznej / Komunikacja z chorym człowiekiem
Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
..........................................................
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, onkologii i medycynie paliatywnej
wyślij e-mail - mgr Skatulska Izabela
mgr Wilk Wioletta
Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, kardiologii i pulmonologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii
..........................................................
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu,ortopedii, traumatologii i reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, onkologii i medycynie paliatywnej
wyślij e-mail - mgr Wilk Wioletta

 

WYKŁADOWCY Z POZOSTAŁYCH ZAKŁADÓW WPT i WNHiS
prof. dr hab. n. med. Sobieszczańska Małgorzata
Prewencja chorób sercowo naczyniowych osób w podeszłym wieku
..........................................................
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej
Seminarium licencjackie
wyślij e-mail - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska
dr hab. Domaradzki Jarosław, prof.
Anatomia prawidłowa człowieka
Anatomia na żywym człowieku / Anatomia RTG
..........................................................
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej
Seminarium licencjackie
wyślij e-mail - dr hab. Jarosław Domaradzki, prof.
dr hab. Matejuk Agata, prof.
Biologia medyczna wyślij e-mail - dr hab. Agata Matejuk, prof.
dr Bakońska-Pacoń Ewa
Biochemia i biofizyka I
Zmiany biochemiczne i fizjologiczne w starzeniu się organizmu ludzkiego
Fizjologia
wyślij e-mail - dr Bakońska-Pacoń Ewa
dr Bartusiak Irena
Pedagogika wyślij e-mail - dr Irena Bartusiak
dr Dżygóra Wiktor
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
..........................................................
Biologia medyczna
wyślij e-mail - dr Dżygóra Wiktor
dr Falkenberg Jacek
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu-basen wyślij e-mail - dr Falkenberg Jacek
dr n. med. Jaworska-Pełczyńska
Marzena

..........................................................
Podstawy fizjoterapii klinicznej w kardiologii i pulmonologii
Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii, ginekologii i położnictwie
Podstawy fizjoterapii klinicznej w geriatrii i psychiatrii
 
Patologia ogólna
wyślij e-mail - dr n. med. Jaworska-Pełczyńska Marzena
dr n. med. Palczewska Wioleta
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
..........................................................
Techniki udzielania pierwszej pomocy
wyślij e-mail - dr n. med. Palczewska Wioleta
dr hab. Pietraszewski Bogdan, prof.
Biomechanika wyślij e-mail - dr Pietraszewski Bogdan
dr Widerski Jerzy
Teoria komunikacji społecznej
mgr Baczyńska Magdalena
Język angielski
Język angielski specjalnościowy
mgr Gola Teresa
Podstawy języka migowego wyślij e-mail - mgr Gola Teresa
mgr Harapin Leszek
Wychowanie fizyczne (ćwiczenia siłowe)
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
wyślij e-mail - mgr Harapin Leszek
mgr Kulesza Jakub
Wychowanie fizyczne (tenis ziemny) wyślij e-mail - mgr Kulesza Jakub
mgr Lara Wojciech
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu (basen) wyślij e-mail - mgr Lara Wojciech
mgr Malczuk Grażyna
Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia
..........................................................
Marketing w fizjoterapii
wyślij e-mail - mgr Malczuk Grażyna
mgr Nyc Małgorzata
Nowoczesne formy gimnastyki / Aqaaerobic
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
..........................................................
Rekreacja i turystyka z elementami promocji regionu
wyślij e-mail - mgr Nyc Małgorzata
mgr Rybarczyk-Rokita Małgorzata
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne (aerobic)
wyślij e-mail - mgr Rybarczyk-Rokita Małgorzata
mgr Stanaszek Monika
Rekreacja i turystyka z elementami promocji regionu wyślij e-mail - mgr Stanaszek Monika