POWRÓT

Uchwały Rady WPT 2018

Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: powołania nowych członków Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia Zakładu Pielęgniarstwa, Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała nr 2/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2017-2018 na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz pielęgniarstwo studia licencjackie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2018 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2018 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2/2018 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/2018 >>>

Uchwała nr 3/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2018 >>>

Uchwała nr 4/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych realizowanych w ramach projektu praktyk pilotażowych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2018 >>>

Uchwała nr 5/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu części praktycznej egzaminu dyplomowego realizowanego na kierunku dietetyka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2018 >>>

Uchwała nr 6/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania harmonogramu prac promocyjnych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym na rok akademicki 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2018 >>>

Uchwała nr 7/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania dokumentacji praktyk zawodowych dla kierunków: dietetyka specjalność Dietoprofilaktyka i dietoterapia, dietetyka specjalność Dietetyka w rekreacji,  fizjoterapia, wychowanie fizyczne, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo studia magisterskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 15 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 16 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 17 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 18 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 7/2018 >>>

Uchwała nr 8/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej studenta trzeciego roku kierunku fizjoterapia

Uchwała nr 9/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 29 stycznia 2018 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania planu działalności Wydziału Przyrodniczo-Technicznym w rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2018 >>>

Uchwała nr 10/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 kwietnia 2018 roku >>>

w sprawie:przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia z wyników walidacji efektów kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2018 >>>

Uchwała nr 11/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 kwietnia 2018 roku >>>

w sprawie:zaopiniowania obszarów tematycznych prac dyplomowych dla studentów II-go roku kierunku dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo (studia I-go stopnia), wychowanie fizyczne oraz studentów I-go roku kierunku pielęgniarstwo (studia II-go stopnia)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2018 >>>

Uchwała nr 12/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 kwietnia 2018 roku >>>

w sprawie:zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej dla studenta III-go roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Uchwała nr 13/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 kwietnia 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015-2016

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2018 >>>

Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 kwietnia 2018 roku >>>

w sprawie:zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015-2016 (dotyczy III-go i IV-go roku studiów)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2018 >>>

Uchwała nr 15/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 kwietnia 2018 roku >>>

w sprawie:zatwierdzenia korekty w regulaminie egzaminu dyplomowego praktycznego na kierunku dietetyka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2018 >>>

Uchwała nr 16/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 kwietnia 2018 roku >>>

w sprawie:zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2018 >>>

Uchwała nr 17/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 2 lipca 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmiany terminu odbywania praktyki kursowej międzysemestralnej
(po 5 semestrze) na semestralna (w 5 semestrze) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku dietetyka dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016-2017

Uchwała nr 18/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 2 lipca 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia, dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017-2018 oraz w kolejnych latach

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2018 >>>

Uchwała nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 2 lipca 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością Trener personalny, dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2018 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/2018 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 19/2018 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 19/2018 >>>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 19/2018 >>>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 19/2018 >>>

Uchwała nr 20/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 2 lipca 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością Animator czasu wolnego, dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2018 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2018 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 20/2018 >>>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 20/2018 >>>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 20/2018 >>>

Uchwała nr 21/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 2 lipca 2018 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania nowych dzienniczków praktyk zawodowych dla kierunku wychowanie fizyczne dla semestru 2 i 4

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2018 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2018 >>>

Uchwała nr 22/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 2 lipca 2018 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2018 >>>

Uchwała nr 23/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 2 lipca 2018 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania korekty matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna ze specjalnością Systemy i metody wizualizacji informacji

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2018 >>>

Uchwała nr 24/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 2 lipca 2018 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania programu kształcenia dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna ze specjalnością Systemy i metody wizualizacji informacji dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2018 >>>

Uchwała nr 25/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 października 2018 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania opiekunów praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego w roku akademickim 2018-2019

Uchwała nr 26/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 października 2018 roku >>>

w sprawie:zaopiniowania programu kursu „Trening mentalny w sporcie”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2018 >>>

Uchwała nr 27/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 października 2018 roku >>>

w sprawie:powołania   nowych   członków Kierunkowego  Zespołu  Zapewniania  Jakości  Kształcenia  na kierunku dietetyka

Uchwała nr 28/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 października 2018 roku >>>

w sprawie:zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018 oraz 2018-2019

Uchwała nr 29/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 października 2018 roku >>>

w sprawie:zatwierdzenia nowych obszarów tematycznych prac dyplomowych dla studentów kierunku wychowanie fizyczne, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2018 >>>

Uchwała nr 30/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 października 2018 roku >>>

w sprawie:zatwierdzenia korekty w programie nauczania na studiach I stopnia kierunku edukacja techniczno-informatyczna ze specjalnością Inżynieria oprogramowania, dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2018 >>>