POWRÓT

Specjalność – Systemy informatyczne w medycynie

Specjalność – Systemy informatyczne w medycynie

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:

 

 

SPECJALNOŚĆ

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

 
 
 
 
 
 
 
 
Specjalność, jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi medyczne realizowane w jednostkach opieki zdrowotnej, szpitalach oraz w systemach podstawowej opieki zdrowotnej regionu, w których wykorzystuje się różnego rodzaju systemy informatyczne.
Są to usługi, których ilość szybko rośnie, a wraz z ich wzrostem, rośnie również zapotrzebowanie na specyficzny rodzaj informatyki, która ma zabezpieczyć:
 1. specjalistyczną medyczną bazę danych,
   
 2. komputerową analizę i przetwarzanie danych medycznych,
   
 3. funkcjonowanie systemu przetwarzania sygnałów medycznych,
   
 4. funkcjonowanie systemu informatycznego związanego z obrazami medycznymi.
 
W każdym z wyżej wymienionych systemów, większość zadań jakie ma zabezpieczyć informatyka, będzie sprowadzać się do udostępniania i gromadzenia różnego rodzaju informacji. Najczęściej będą to informacje o pacjencie, pozyskiwane z ciała pacjenta przy użyciu różnorodnej aparatury, ale nie tylko. Będą to również informacje medyczne pozyskiwane z innych miejsc pod postacią tekstu, liczb i obrazu, które mają ułatwić postawienie właściwej diagnozy, a następnie w sposób prawidłowy poprowadzić cały proces leczenia.
W związku z powyższym, absolwenci o specjalności systemy informatyczne w medycynie będą poszukiwani na rynku pracy, znajdując zatrudnienie:
 1. w jednostkach opieki zdrowotnej,
 2. w szpitalach,
 3. w systemach
 4. podstawowej opieki zdrowotnej czy organizacjach finansujących opiekę zdrowotną,
 5. w firmachprodukujących aparaturę medyczną,
 6. w zespołach programistycznych,
 7. i innych o podobnym profilu.
 
Ponadto absolwent nowej specjalności będzie miał możliwość wykorzystania swoich umiejętności zdobytych w toku studiów w podejmowaniu różnych zadań zawodowych, w tym jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczej świadczącą usługi informatyczne, dla jednostek opieki zdrowotnej, szpitali, jednostek zabezpieczających funkcjonowanie systemy podstawowej opieki zdrowotnej czy też w organizacjach finansujących opiekę zdrowotną.
 
Kształcenie realizowane jest w trzech głównych grupach przedmiotów, tj.: informatycznej, technicznej i ogólnokształcącej, z przewagą przedmiotów informatycznych, a w tym specjalistycznego kształcenia informatycznego.
 
 
 

Cel specjalistycznego kształcenia informatycznego:

 

Grupa przedmiotów informatycznych jest wiodącą w całym programie kształcenia i ma przygotować absolwenta do rozwiązywania różnych problemów w tych obszarach pracy oraz życia medycznego, gdzie mają zastosowanie różnego rodzaju systemy informatyczne.
Kończąc studia i stając się specjalistą w systemach informatycznych w medycynie, absolwent kierunku ma stać się kwalifikowanym projektantem i zaawansowanym użytkownikiem;
 • medycznych systemów i modeli informacyjnych; przetwarzających dane medyczne, umożliwiających akwizycję danych medycznych i przetwarzanie danych obrazowych, wykorzystywanych w medycznych systemach doradczych,
   
 • sieci komputerowych w medycynie oraz medycznych systemów informacyjnych.
.
Jednocześnie absolwent powinien posiadać umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi w projektowaniu i obsługi systemów komputerowych, zarządzających i nadzorujących bazy danych przy wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego, a w tym do archiwizowania napływających danych do systemu bazy danych.
Powyższy cel, mający przygotować absolwenta w tej specjalności, powinien być osiągany poprzez kształcenie z wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu nauk systemów informacyjno-komputerowych i stosowanych technologii informatycznych wykorzystywanych do obróbki informacji medycznej stosowanej w administracji szpitalnej, w obsłudze medycznych baz danych, w przetwarzaniu sygnałów i obrazów medycznych oraz w bezpieczeństwie systemów informatyki medycznej.
 
Ponieważ kształcenie ma wymiar praktyczny i ma pomóc absolwentom odnaleźć się na rynku pracy, w programie kształcenia planowane są praktyki zawodowe dla studentów w wymiarze 480 godzin w placówkach służby zdrowia, przedsiębiorstwach, instytucjach, z którymi Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze utrzymuje współpracę poprzez interesariuszy zewnętrznych.

 

 

 
 

Pozostałe elementy kształcenia technicznego 

go

 
 
Pozostała część kształcenia technicznego, ukierunkowana jest na podstawową znajomość materiałów stosowanych w nowoczesnych urządzeniach medycznych, elektronikę i elektrotechnikę, elementy inżynierii materiałowej oraz zasady eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w ośrodkach służby zdrowia i powinna łączyć informatykę z budową maszyn z elektroniką i techniką komputerową, na podbudowie znajomości materiałów, inżynierii wytwarzania oraz podstaw mechaniki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie procesu diagnozowania i obsługi placówek służby zdrowia.
 
 
 

Kształcenie pozatechniczne

 
 
Kształcenie pozatechniczne ukierunkowane jest na dostarczenie wiedzy, która ułatwi zrozumienie zjawisk fizycznych oraz chemicznych i budowę materii. W programie powinny znaleźć się również elementy kształcenia ekonomicznego, które ułatwią absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a w tym również pozyskiwanie środków finansowych na jej prowadzenie.
 
Ta część kształcenia powinna zawierać również elementy kształcenia ogólnokształcącego, ukierunkowanego jest na dostarczenie wiedzy potrzebnej do zrozumienia ogólnych pojęć, budowy materii i zjawisk fizycznych i chemicznych, z którymi ma do czynienia informatyk obsługujący systemy przetwarzające informacje medyczne. Podstawową wiedzę ogólną potrzebną do zrozumienia treści kierunkowych przedmiotów techniczno-informatycznych zabezpieczają takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, oraz przedmioty ogólnouczelniane.
 
Główny cel kształcenia w nowej specjalności będzie osiągnięty poprzez wprowadzenie do obowiązującego programu kształcenia dodatkowych przedmiotów informatycznych, ściśle związanych z systemami informatycznymi stosowanymi w medycynie, a tym samym absolwent kończąc studia i stając się specjalistą w systemach informatycznych w medycynie, stanie się kwalifikowanym projektantem i zaawansowanym użytkownikiem:
 
 • medycznych systemów i modeli informacyjnych; przetwarzających dane medyczne, umożliwiających akwizycję danych medycznych i przetwarzanie danych obrazowych, wykorzystywanych w medycznych systemach doradczych,
   
 • sieci komputerowych w medycynie oraz medycznych systemów informacyjnych zorientowanych na zagadnienia z zastosowaniem komputerów w administracji szpitalnej, obsługą medycznych baz danych, przetwarzaniem sygnałów i obrazów medycznych oraz związane z problemami bezpieczeństwa w systemach informatyki medycznej,
 
a zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać podczas:
 
 • administrowania i obsługi systemów informatycznych w ośrodkach medycznych, usługach i administracji,
   
 • prac wspomagających projektowanie inżynierskie w ośrodkach medycznych oraz w przemysłowym zapleczu badawczym,
   
 • świadczenia różnego rodzaju usług informatycznych, prowadząc własną działalność gospodarczą,
   
 • zarządzania zespołami w projektowaniu i obsługi systemów komputerowych, zarządzających i nadzorujących bazy danych przy wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego, w tym archiwizowania napływających danych do systemu bazy danych. 

 

REKRUTACJA NA KIERUNEK