POWRÓT

Specjalność – Hybrydowe systemy zasilania

Specjalność – Hybrydowe systemy zasilania

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:

 

 

SPECJALNOŚĆ

HYBRYDOWE SYSTEMY ZASILANIA

 
 
 
 
 
 
 
 

Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna po zgłębieniu zagadnień ogólnych z zakresu inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, budowy maszyn oraz informatyki i wykrystalizowaniu się zainteresowań źródłami energii odnawialnej ma możliwość wyboru uściślonej tematyki dalszych studiów na specjalności „Hybrydowe systemy zasilania”.
 
Absolwent tej specjalności na podstawie gruntownej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzonych o zagadnienia techniczne dotyczące energetyki jest przygotowany do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami energii odnawialnej. Dysponuje wiedzą o budowie maszyn i urządzeń automatycznego sterowania do pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania energii. Jest specjalistą przygotowanym do eksploatacji i projektowania instalacji wewnętrznych obiektów budowlanych integrując konwencjonalne nośniki energii z technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii tworząc hybrydowe systemy zasilania.
 
Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energii na ryku lokalnym, jak również w administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi.