POWRÓT

Sesja egzaminacyjna - FIZJOTERAPIA I stopień

Przedmiot Nazwisko egzaminatora Rok/ Semestr I termin      Godzina Sala II termin Godzina Sala
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym dr Dariusz Milko III/6 21.06.2019 16.00-18.30 11 28.06.2019 16.00-18.30 11
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w kardiologii i pulmonologii dr Alicja Nowak III/6 17.06.2019 10.00 ustny 114/115 24.06.2019 10.00 ustny 114/115
Język hiszpański mgr Weronika Grobelska III/6 19.06.2019 08.00-10.30 pisemny 11.00 ustny 4 26.06.2019 08.00-10.30 pisemny 11.00 ustny 4

Sesja egzaminacyjna trwa w terminie: 17.06.2019 - 03.07.2019