POWRÓT

Sesja egzaminacyjna - FIZJOTERAPIA I stopień

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Terminarz egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017-2018

Przedmiot Nazwisko egzaminatora Rok/ Semestr I termin      Godzina Sala II termin Godzina Sala
Fizjologia dr Małgorzata Fortuna II/3 31.01.2018 11.00-12.00 110 07.02.2018 11.00-12.00 110
Biomechanika dr Bogdan Pietraszewski II/3 02.02.2018 10.00-11.00 201 09.02.2018 10.00-11.00 312
Fizykoterapia dr Monika Sobolak II/3 05.02.2018 12.00-13.30 4 12.02.2018 12.00-13.30 4
Kinezjologia prof. dr hab. Jarosław Fugiel III/5 02.02.2018 10.00-11.00 104 13.02.2018 10.00-11.00 104
Podstawy fizjoterapii klinicznej prof. dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska III/5 05.02.2018 10.00-11.00 110 09.02.2018 10.00-11.00 209
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii, traumatologii i reumatologii prof. dr hab. Andrzej Pozowski III/5 01.02.2018 (ustny) 10.00-12.00 15 08.02.2018 10.00-12.00 15
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii prof. dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska III/5 05.02.2018 10.00-11.00 110 09.02.2018 10.00-11.00 209

Sesja egzaminacyjna trwa w terminie: 31.01.2018 - 15.02.2018