POWRÓT

Praktyki zawodowe Pielęgnirastwo II stopień

Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo- studia II stopnia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Praktyka z zakresu przedmiotu : zarządzanie w pielęgniarstwie trwa 20 godzin czyli 2,5 dnia po 8 godz.dziennie ( godz. dydaktyczna = 45 minut). Praktyka powinna być realizowana na oddziałach szpitalnych.

Praktyka z zakresu przedmiotu: dydaktyka medyczna trwa 20 godzin czyli 2,5 dnia po 8 godzin dydaktycznych. Praktyka powinna być realizowana w szkolnictwie medycznym - kierunek pielęgniarstwo studia licencjackie .

Praktyka z zakresu przedmiotu: intensywna terapia i pielegniarstwo w intensywnej opiece medycznej trwa 40 godzin czyli 5 dni po 8 godz. dydaktycznych Powinna być realizowana na oddziałach anestezjologicznych i intensywnej terapii.

Praktyka z zakresu przedmiotu:opieka pielęgniarskia w chorobach przewlekłych układu oddechowego trwa 20 godz. tj. 2,5 dnia po 8 godz. dydaktycznych. Powinna być realizowana na oddziałach pulmunologicznych.

Praktyka z zakresu przedmiotu: opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń trwa 40 godz. czyli 5 dni po 8 godz. dydaktycznych. Praktyka powinna być realizowana na oddziałach chirurgii naczyniowej.

Praktyka z zakresu przedmiotu:opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłaych nerek trwa 20 godz.dydaktycznych czyli 3 dni (2x 8 godz.+4 godz.). Praktyka powinna być realizowana na oddziałach urologicznych i w stacjach dializ.

Termin realiazacji praktyk zawarte są w harmonogramie umieszczionym poniżej.

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.