POWRÓT

II Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców

10-11 maja 2018 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców „Wieczór Naukowca 2018 – Wokół człowieka” , która miała miejsce na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W konferencji wzięli udział studenci II i III roku kierunku  fizjoterapia -  członkowie Studenckiego Koła Naukowego PHYSYIS.

Studenci zaprezentowali dwie bardzo interesujące prace badawcze pisane pod czujnym okiem opiekuna koła Pani dr hab. Bożeny Ostrowskiej, prof.

Ryzyko upadku i poziom lęku przed upadkiem u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – badania pilotażowe.

Autorzy: Kamil Walczewski, Patryk Winiarz, Krzysztof Iżycki, Tomasz Zabłocki, Natalia Kowalczyk, Radosław Pietruszka