POWRÓT

KOŁO FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO

Koło Naukowe Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2009/2010. Ma swoją siedzibę w budynku nr 3 w sali 11

CEL DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO:

Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym poznają testy, aparaturę i możliwości oceny zmian adaptacyjnych w organizmie człowieka, przeprowadzając próby wysiłkowe. Dokonują badań na osobach nie trenujących, na zawodnikach sportowych w celu określenia zmian adaptacyjnych organizmu. Wykonują badania epidemiologiczne na wybranych grupach społecznych w aspekcie promocji zdrowia.

Przeprowadzone analizy badań zostają opracowane i przedstawione na tematycznych konferencjach naukowych oraz przedłożone do druku.

Opracowane badania przez członków Studenckiego Koła Naukowego zostały opublikowane w Zeszytach Wydziału Przyrodniczego, wyd. KPSW Jelenia Góra oraz Monografii AM we Wrocławiu.

 

Opiekun Koła:

 
 dr Małgorzata Fortuna  wyślij e-mail - dr Małgorzata Fortuna
 
.........................................................................................................................................................................
 

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

 

po zakończeniu badań w ramach promocji naszej Uczelni zostały  opracowane i poddane recenzjom prace naukowe z udziałem studentów z Koła Naukowego:

1) Grzegorz Marciniak (Fizjoterapia)

2) Patryk Winiarz (Fizjoterapia)

3) Kamil Walczewski (Fizjoterapia)

4) Tomasz Zabłocki (Fizjoterapia)

5) Dagmara Pałasz (Dietetyka)

 

W tym roku akademickim zostały opublikowane w znaczących czasopismach naukowych następujące prace:

1) Małgorzata Fortuna, Grzegorz Marciniak, Elżbieta Guszul, Iwona Demczyszak Wpływ usprawniania fizjoterapeutycznego na ruchomość obręczy barkowej u kobiet po zabiegu oszczędzającym i radykalnym leczeniu raka piersi. Perspektywy rozwoju fizjoterapii. Pod red. Marka Kilijańskiego PTF Pabianice 2017,t.1; str.71-79

2) Małgorzata Fortuna, Jacek Szczurowski, Patryk Winiarz, Kamil Walczewski, Iwona Demczyszak Estimating the level of aerobic capacity at the palyers during preparatory period. Journal of Education, health and Sport. Vol.8, nr.3, 2018 , pp. 242-252

3) Małgorzata Fortuna, Jacek Szczurowski, Tomasz Zabłocki, Dorota Pałasz, Iwona Demczyszak Esitmation of evaluation some spirometric’s parameters of football players during preparation period. Journal of Education, health and Sport. Vol.8, nr.6, 2018 , pp. 69-79

 

STUDENCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Z ZAKRESU FIZJOLOGII WYSIŁKU NA IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI JAGIELLOŃSKA WIOSNA FIZJOTERAPII – WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ

25-26 maja 2018 odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja miała miejsce w Collegium Medicum w Krakowie. Wzięli w niej udział studenci III roku kierunku  fizjoterapia – członkowie Studenckiego Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii Wysiłku. Studenci zaprezentowali prace badawcze pisane pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego Pani doktor Małgorzaty Fortuny:

 

1) Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności fizycznej u pensjonariuszy DPS – doniesienia wstępne - PRACA WYRÓŻNIONA

Autorzy: Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Kamil Walczewski

2) Porównanie wydolności fizycznej kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70-80 lat – badania pilotażowe

Autorzy: Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Patryk Winiarz, Aleksandra Katan

 

Prace prezentowane przez studentów: Kamila Walczewskiego i Patryka Winiarza wzbudziły zainteresowanie i żywą dyskusję. Studenci stanęli na wysokości zadania odpowiadając rzeczowo na pytania członków komisji oraz uczestników. Obydwie prace zostały docenione przez komisję oceniającą. Problemem stało się założenie, że tylko jedną pracę spośród prezentowanych można wyróżnić i nagrodzić. Nagrodę przyznano studentowi naszej uczelni Kamilowi Walczewskiemu. Gratulacje i życzenia sukcesów przekazała Pani Przewodnicząca Komitetu Naukowego Prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek oraz Pani Przewodnicząca Obrad Prof. dr n. med. Małgorzata Schlegel-Zawadzka.

Plan na rok 2017/2018

Przeprowadzenie badań z zakresu fizjologii wysiłku zgodnie z zainteresowaniami zaproponowanymi przez studentów w konsultacji z Opiekunem Koła.

Przedstawienie wyników na tematycznych konferencjach pod koniec semestru letniego, opublikowanie prac, promowanie działalności naukowej naszej Uczelni.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 odbywały się cykliczne spotkania w pracowni fizjologii s.11 oraz w Hali Wielofunkcyjnej, gdzie studenci Koła Naukowego Wydziału Przyrodniczego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego wykonali następujące prace:

Studenci:

Kamil Golian, Natalia Baczyńska, Kaludyna Rusnarczyk współuczestniczyli w przygotowaniu prac, które przedstawili na tematycznych konferencjach w ubiegłym roku akademickim. W obecnym roku prace zostały przedstawione do druku w Zeszytach Naukowych KPSW

Adrian Markiewicz, Gracjan Socha, Kamil Walczewski, Patryk Winiarz, Tomasz Zabłocki, Dagmara Pałasz, Joanna Karniauczestniczyli w badaniach wydolnościowych w ramach promocji naszej Uczelni w dniach:12-13.01.2017 oraz 6-7.04.2017. Badania zostały przeprowadzone na piłkarzach z klubów: KKS Jelenia Góra, Lotnik Jeżów Sudecki, Granica Bogatynia, Olimpia Kowary. Testy były prowadzone w kierunku oceny okresu przygotowawczego u piłkarzy. Organizacją powyższych działań zajął się wykładowca KPSW Pan Leszek Harapin.

Gracjan Socha, Kamil Walczewski, Patryk Winiarz, Tomasz Zabłocki przedstawili prace:

  1. Porównanie oceny wydolności anaerobowej u piłkarzy w przedziale wieku 12-14 lat oraz 17-18 lat na podstawie testu Wingate.
  2. Ocena kształtowania się poziomu wydolności tlenowej u piłkarzy w okresie przygotowawczym.
  3. Ocena poziomu wydolności tlenowej u piłkarzy w zależności od stażu wytrenowania.
  4. Ocena kształtowania się parametrów spirometrycznych u piłkarzy w okresie przygotowawczym.

Prace zostały zaprezentowane na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu.”w Rzeszowie, 20-21 kwietnia 2017 r. w przyszłości zostaną przedstawione do druku w Sci.Rev.Phys.Cult.

Grzegorz Marciniakzaprezentował pracę ptWpływ usprawniania fizjoterapeutycznegona ruchomość obręczy barkowej u kobiet po zabieguoszczędzającym i radykalnym leczeniu raka piersi na XII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapiidn. 25-26.11.2016 w Pabianicach. Praca zostanie opublikowana w Monografii Fizjoterapii Polskiej.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Studenci przedstawiali referaty na następujących konferencjach:

20-21.05.2016 IV Międzynarodowa Konferencja Wiosna Fizjoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Referat: Kinesiotaping – niefarmakologiczna metoda leczenia bólu w dyskopatii lędźwiowej.

26.04.2016 IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Referat: Uszkodzenia więzadeł krzyżowych kolana - studium jednego przypadku.

26.04.2016 IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Referat: Poziom wydolności tlenowej studentów KPSW w Jeleniej Górze w zależności od stylu życia. Student zdobył III miejsce w przeglądzie krajowym.

 

 

Niektóre przedstawiane prace przez uczestników Koła Naukowego: