OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW

 

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW

w roku akademickim 2017/2018

Kierunek Rok studiów Opiekun e-mail
Dietetyka I rok SS dr inż. Wojciech Barszczewski wyślij e-mail - dr inż. Wojciech Barszczewski
II rok SS wyślij e-mail - mgr Beata Lewandowska
III rok SS dr Anna Staszewska wyślij e-mail - dr Anna Staszewska
Edukacja Techniczno-Informatyczna I rok SS dr inż. Jerzy Januszewicz wyślij e-mail - dr inż. Jerzy Januszewicz
III rok SS dr inż. Jerzy Pietruszewski wyślij e-mail - dr inż. Jerzy Pietruszewski
IV rok SS mgr Eugeniusz Gronostaj wyślij e-mail - mgr Eugeniusz Gronostaj
Fizjoterapia jednolite mgr I rok SS dr Anna Mickiewicz wyślij e-mail - dr Anna Mickiewicz
Fizjoterapia I stopień II rok SS mgr Ewelina Piotrowska wyślij e-mail - mgr Eweliny Piotrowskiej
III rok SS dr Tomasz Ignasiak wyślij e-mail - dr Tomasz Ignasiak
Pielęgniarstwo I stopień I rok SS mgr Renata Wysocka wyślij e-mail - mgr Renata Wysocka
II rok SS mgr Maria Bąk wyślij e-mail - mgr Maria Bąk
III rok SS mgr Renata Wojtasik wyślij e-mail - mgr Renata Wojtasik
Pielęgniarstwo II stopień I rok SS mgr Teresa Neumann wyślij e-mail - mgr Teresa Neumann
I rok SN
Wychowanie fizyczne I rok SS mgr Monika Stanaszek wyślij e-mail - mgr Monika Stanaszek
II rok SS mgr Wojciech Lara wyślij e-mail - mgr Wojciech Lara
III rok SS mgr Małgorzata Rybarczyk-Rokita wyślij e-mail - mgr Małgorzata Rybarczyk-Rokita
 
LEGENDA: SS – studia stacjonarne; SN – studia niestacjonarne
 

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA ROKU

 

Opiekun roku:
 
  1. udziela informacji o regulaminie, organizacji i programie studiów, obowiązujących w Uczelni przepisach, itp.;
  2. ułatwia rozwój zainteresowań naukowych studenta powierzonego rocznika oraz ukierunkowuje te zainteresowania;
  3. minimum raz w roku akademickim organizuje i koordynuje spotkanie studentów powierzonego rocznika z opiekunami kół naukowych;
  4. pomaga studentowi powierzonego rocznika w wyborze zajęć fakultatywnych;
  5. uczestniczy z głosem doradczym w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych;
  6. organizuje uroczystości i spotkania dotyczące powierzonego rocznika (np. wręczenie dyplomów, spotkania organizacyjne);
  7. aktywnie uczestniczy wraz z powierzonym rocznikiem w Święcie Uczelni;
  8. prowadzi akcje promocyjne, w które zaangażowany jest powierzony rocznik (np. wyznaczanie studentów do zadań promocyjnych, współpraca z działem promocji, organizacja działań promocyjnych);
  9. współpracuje z kierownictwem Wydziału w sprawach dotyczących powierzonego rocznika;
  10. ściśle współdziała z organami samorządu studenckiego, starostą roku oraz organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi na Uczelni we wszystkich sprawach dotyczących studentów.