Oferta dydaktyczna

Rekrutacja na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym odbywa się
na niżej wymienione kierunki:

 

 

 

1. Dietetyka (studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

    - specjalność: dietoprofilaktyka i dietoterapia

    - specjalność: dietetyka w rekreacji

2. Edukacja techniczno-informatyczna (studia inżynierskie w systemie stacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

    - specjalność (planowane wdrożenie oferty od 2018/2019): Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych

    - specjalność (planowane wdrożenie oferty od 2018/2019): Systemy i metody wizualizacji informacji

3. Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie w systemie stacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

4. Pielęgniarstwo (studia I stopnia w systemie stacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

5. Pielęgniarstwo (studia II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

6. Wychowanie fizyczne (studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

    - specjalność: animator czasu wolnego 

    - specjalność: trener personalny

 

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: