Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydział Przyrodniczo-Techniczny poswtał z połączenia Wydziału Przyrodniczego oraz Wydziału Technicznego Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Wydział Przyrodniczo-Techniczny prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach przyrodniczych:

oraz na kierunkach technicznych (studia inżynierskie):

Wydziałem kieruje dziekan, który sprawuje swoje funkcje z pomocą prodziekana oraz kierowników zakładów.

Dziekan Wydziału sprawuje bezpośredni nadzór nad: dziekanatem wydziału, pracownikami inżynieryjno-technicznymi wydziału w zakresie organizacji i  kontroli pracy.

Zakłady

W ramach Wydziału, jako jednostki organizacyjne funkcjonują Zakłady, którymi bezpośrednio kierują Kierownicy Zakładów.

W ramach kierunków przyrodniczych funkcjonują:

  • Zakład Fizjoterapii,
  • Zakład Pielęgniarstwa,
  • Zakład Wychowania Fizycznego
  • Zakład Dietetyki

W ramach kierunków technicznych funkcjonują:

  • Zakład Edukacji Techniczno-Informatycznej,

Strony archiwalne

Strony archiwalne nieistniejących, połączonych wydziałów :