Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

przyrodniczych (licencjackie i magisterskie)

technicznych (studia inżynierskie)

Wydziałem kieruje dziekan, który sprawuje swoje funkcje z pomocą prodziekana oraz kierowników zakładów.

Dziekan Wydziału sprawuje bezpośredni nadzór nad: dziekanatem wydziału, pracownikami inżynieryjno-technicznymi wydziału w zakresie organizacji i kontroli pracy.

Zakłady

W ramach Wydziału, jako jednostki organizacyjne funkcjonują Zakłady, którymi bezpośrednio kierują Kierownicy Zakładów.

W ramach kierunków przyrodniczych funkcjonują:

  • Zakład Fizjoterapii,
  • Zakład Pielęgniarstwa,
  • Zakład Wychowania Fizycznego
  • Zakład Dietetyki

W ramach kierunków technicznych funkcjonują:

  • Zakład Edukacji Techniczno-Informatycznej,

Strony archiwalne

Strony archiwalne nieistniejących, połączonych wydziałów :