Zmiana miejsca załatwiania spraw dotyczących realizacji praktyk zawodowych

Zmiana miejsca załatwiania spraw dotyczących realizacji praktyk zawodowych

Szanowni Studenci,
Od dnia 1 marca 2018 r. wszystkie sprawy dotyczące realizacji praktyk zawodowych kursowych należy załatwiać w dziekanacie WPT.

Jednocześnie informujemy, iż min. 3 dni przed planowanym terminem  rozpoczęcia praktyki Student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie niezbędną dokumentację.