ZMIANA GODZIN PRACY DZIEKANATU WPT

ZMIANA GODZIN PRACY DZIEKANATU WPT

W związku z wystąpieniem szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami oraz prognozami wskazującymi na dalsze ich utrzymywanie się, został zmieniony czas pracy Dziekanatu WPT: poniedziałek – piątek od 8.30 do 13.00.

Podstawa prawna: art. 15 oraz 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)