Wyniki z przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku dietetyka

Wyniki z przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku dietetyka