Wyniki praktycznego egzaminu dyplomowego z dietetyki przeprowadzonego w dniu 18.07.2018

Wyniki praktycznego egzaminu dyplomowego z dietetyki przeprowadzonego w dniu 18.07.2018