Ważna informacja dla ABSOLWENTÓW kierunku FIZJOTERAPIA

Ważna informacja dla ABSOLWENTÓW kierunku FIZJOTERAPIA

Wszystkich naszych absolwentów, którzy chcą pracować w zawodzie fizjoterapeuty, informujemy o konieczności rejestracji i złożenia wniosku do Ministra Zdrowia o wydanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (https://kif.info.pl).

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez tę ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.