Warsztat 1 - informacja dla studentów pielęgniarstwa

Warsztat 1 - informacja dla studentów pielęgniarstwa

WARSZTATY
 
 
Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej:
dr Izabela Wróblewska
 
Studenci biorący udział w projekcie proszeni są o przygotowanie się do pierwszego warsztatu, który odbędzie się 21-22 stycznia 2017 r.
 
 
 
Ogólnym celem pierwszego warsztatu będzie wyłapanie podobieństw i różnic wybranych aspektów służby zdrowia w Polsce i Czechach w ramach danego zakresu tematycznego.
 
INFORMACJE  O PROJEKCIE
 
Kurs językowy I fotorelacja
 

wpis: dr Monika Sobolak