Uwaga Studenci pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo!

Uwaga Studenci pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo!

Szanowni Studenci,

informujemy, iż Studenci pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy nie są absolwentami naszej Uczelni będący zainteresowani złożeniem wniosku o stypendium Rektora za wyniki w nauce, zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o średniej ocen za ostatni rok studiów. Zaświadczenie należy uzyskać z Uczelni, w której uzyskano dyplom pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wniosek o stypendium mogą składać osoby, które pobierały świadczenie nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Termin składania wniosków do 19 października 2021 r.